Thirrje për Aplikime për Master Evropian në të Drejtat e Fëmijëve në Cluj-Napoca

Data: 
01 Sht 2018 - 11:45am to 01 Qer 2020 - 11:45am
Organiser: 
Babeş-Bolyai University
Faculty of Socioloty and Social Work
Location: 
Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Type of event: 
Offline
Deadline for registration: 
17 Kor 2018

Programi Master është pjesë e Rrjetit Europian për të Drejtat e Fëmijëve / Rrjeti Europian i Masterave në të Drejtat e Fëmijëve (CREAN / ex ENMCR). Promovon të drejtat e fëmijëve dhe siguron një kuptim gjithëpërfshirës të rolit të fëmijëve në shoqëritë e sotme.

Kurset zhvillohen në kuadrin e të drejtave të fëmijëve dhe janë të orientuara për t'iu përgjigjur përvojave praktike dhe aplikative të punës së pjesëmarrësve me qëllim të përhapjes së njohurive shkencore të validuara në shoqëri dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve në shoqëri.

Semestri i parë fokusohet në studimin e të drejtave të fëmijëve, sociologjisë dhe historisë së fëmijërisë. Semestri i dytë ka kurse mbi fëmijët dhe dhunën, psikologjinë e adoleshencës, seksualitetin në adoleshencë dhe fëmijët dhe konfliktet familjare. Semestri i tretë ka kurse mbi psikologjinë e fëmijëve, arsimin gjithëpërfshirës, politikat e fëmijëve dhe familjes. Përveç kësaj, semestri i 3-të dhe 4-të ofrojnë metodat e kërkimit shkencor në mënyrë që të thellojnë dhe përmirësojnë kompetencat e studentëve në kërkimet sasiore dhe metodat cilësore.

Gjatë programit, studentët angazhohen në praktikë të mbikëqyrur në terren. Ata mund të marrin pjesë në seminare për të rritur kompetencat e tyre praktike në komunikimin, edukimin, luajtjen, këshillimin ose ndihmën e fëmijëve.
Programi përfundon me një tezë përfundimtare të MA. Semestri i fundit i dedikohet kryesisht projektit të hulumtimit të studentëve dhe shkrimit të tezës së tyre. Studentët mbikëqyren gjatë zbatimit të projekteve të tyre.

MA ofrohet në gjuhën rumune dhe angleze. Orë individuale të mësimit do të ofrohen për studentët ndërkombëtarë. Studentët ndërkombëtarë mund të kenë nevojë të ndjekin kurset e gjuhës rumune të ofruara nga Universiteti për studentët ndërkombëtarë. Studentët e BE mund të aplikojnë për pagesë falas. Jashtë vendeve të kufizuara pa pagesë, tarifa për studentët e BE në BBU është 2.500 RON (570 €) për një vit akademik, për shpenzimet e përgjithshme administrative.

Akomodimi nuk mbulohet nga tarifat. Kursi 2 vjeçar, me 120 ECTS, plus 10 pikë krediti për disertacion do të fillojë më 1 tetor 2018 dhe përfundon më 30 qershor 2020.

Informacione të mëtejshme mbi kriteret e përputhjes, tarifat dhe orarin e programit do të ndjekin bazuar ne kërkesë. Pyetjet mund t'i drejtohen prof. Maria Roth (mroth@socasis.ubbcluj.ro ose roth.mari@ymail.com) ose sekretariatit te Fakultetit të Sociologjisë dhe Punës Sociale (+40 264 424 674).
 

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Vend: 
Rumania
TEMA: 

Ky projekt është financuar nga: