Standardet minimale të mbrojtjes së fëmijëve në Përgjigjet Humanitare [Video]

Botuesi: 
CPWG
Data: 
03 Dhj 2019

 

Grupi i Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve (CPWG) ka prodhuar një video se si të përdoren "Standardet minimale për mbrojtjen e fëmijëve në manualin e veprimeve humanitare". Kjo video shqyrton se si të punoni me standardet pasi t'i keni lexuar ato. Këtu bashkangjitur mund të gjeni edhe manualin.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
English

Ky projekt është financuar nga: