[Bashkimi Evropian] #ACTTOPROTECT: OKB paraqet një fushatë të re për të mbrojtur fëmijët e prekur nga konflikti

This content was suggested by: 
24 Pri 2019

OKB vendosi të nisë një  fushate #ACTtoProtect për fëmijët të prekur nga konflikti i armatosur në partneritet me Bashkimin Evropian. Komuniteti ndërkombëtar ka identifikuar gjashtë shkeljet më të rënda  kundër fëmijëve në kohë lufte: rekrutimi dhe përdorimi i fëmijëve direkt në konflikte të armatosura, vrasja ose gjymtimi i fëmijëve, dhuna seksuale ndaj fëmijëve, sulmet ndaj shkollave dhe spitaleve, rrëmbimi i fëmijëve dhe mohimi i qasjes humanitare.

Për të nisur fushatën #ACTtoProtect, Koordinatorja i Parlamentit Europian për të Drejtat e Fëmijëve, Anna Maria Corazza Bildt dhe Përfaqësuesja Speciale ieSekretarit të Përgjithshëm për Fëmijët dhe Konfliktet e Armatosura (CAAC), zonja Virginia Gamba, ngritën rëndësinë e një qasjeje gjithëpërfshirëse ndaj këtyre çështjet dhe rëndësinë që Bashkimi Evropian dhe OKB-ja t'i bashkojnë forcat për t'i dhënë fund dhunës kundër fëmijëve. Gjatë tre viteve të ardhshme, fushata synon të forcojë bashkëpunimin midis Kombeve të Bashkuara, shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar për të mbështetur veprimet për t'i dhënë fund dhe parandaluar shkeljet e rënda të fëmijëve në konflikt.

Ky projekt është financuar nga: