alert

Mesazh paralajmërues

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic learning

Thematic learning: Children on the move

gargadfgdfgdfgfsd
About the webinar:
2 vjet pas: mësimet e nxjerra për mbrojtjen e fëmijëve në lëvizje në Evropë
Që nga fillimi i të ashtuquajturës "krizë emigrimi dhe refugjatësh", shumë vende evropiane kanë hasur vështirësi gjatë përpjekjes për të përballuar krizën dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të grupeve më vulnerabël të prekura.
Kursi Online: Pse Njerëzit Migrojnë? - Fakte
Ky kurs ofron një prezantim në një nga çështjet më të keqkuptuara në botën moderne: migracioni.
Ndërhyrjet e fokusuara tek familja për fëmijët refugjatë në kontekstet urbane (ChildHub Webinar)
Lidhur me webinarin: Konteksti urban ofron mundësi unike por dhe mjerim për fëmijët refugjatë.
Revistë arabe për prindërit e adoleshentëve
Kjo revistë online mbulon një sërë çështjesh veçanërisht për prindërit e adoleshentëve arabë. Link-u i mëposhtem lejon lexuesit të shikojne çështjet dhe artikujt e mundësuar.
Destinacion i panjohur; fushatë dhe iniciativë për të drejtat e fëmijëve në marrëveshjet globale
Për webinarin: Ky është një webinar i përbashkët me Fushatën Destinacioni i panjohur dhe Terre des Hommes mbi të drejtat e fëmijëve brenda Marrëveshjeve Globale të OKB-së.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: