alert

Mesazh paralajmërues

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic library

Thematic library: Children on the move

Manual trajnimi - Dhuna me bazë gjinore që prek fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje
2019
Publisher: BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE).
Larg nga sytë, të shfrytëzuar dhe në vetmi
2017
Dokumenti përshkruan situatën ku fëmijët si pasojë e konfliktit në siri janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, duke kërkuar në dëshpërim për të arritur në destinacionin e tyre përfundimtar, në një nga vendet e BE-së.
Raporti i Monitorimeve Globale Mujore Bën Ndryshimin për Fëmijët Refugjatë në Europë nr #7 - Shkurt 2017
2017
Publisher: Terre des hommes
Sipas raportit të fundit të monitorimit në fund të Shkurtit 2017, Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) raportoi 75,514 njerëz të ngecur në Europën Qendrore dhe Jug-Lindore, shifër që tregon rritje krahasuar me muajin e shkuar (74,909).
CFARË ËSHTË NDIHMA E PARË PSIKOLOGJIKE?
2016
Publisher: Terre des hommes
Në këtë publikim të shkurtër, mundësohet kocepti dhe zbatimi praktitk I Ndihmës së Parë Psikologjike (NPS).
Strategjia shumë-dimensionale e IFRC-së për të parandaluar konsumimin (burnout) e stafit
2015
Strategjia shumë-dimensionale e IFRC-së për të parandaluar konsumimin (burnout) e stafit
DORACAK PSIKOSOCIAL PËR PUNONJËSIT SOCIALË
2015
Publisher: Terre des hommes Italy
Doracaku sjell informacion praktik për punonjësit social që presin dhe punojnë me Fëmijë të Huaj të Pashoqëruar, të cilët vuajnë shpesh nga trauma si rezultat i përvojave të tyre në rrugë.
Lojëra Tradicionale për Mbrojtjen e Fëmijëve
2012
Publisher: Terre des hommes
 

Ky projekt është financuar nga: