Child protection topic: 'Të Drejtat e Njeriut'

Displaying 1 - 10 of 152. Click here to refine your search.
Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të...
Increasing life expectancy, and declining mortality and fertility rates drive profound changes in the structure of populations. These changes have important implications, including a possibility to...
The EEB report examines environmental racism refering to the effects on the Roma community in Central and South East Europe. The 1st section clarifies concepts such as environmental justice,...
Following her country visit in Bulgaria last year, Dunja Mijatović, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, published a report discussing several human rights indicators and how these...
'What if there's nowhere to hide, if you live in an overcrowded site or shanty-town, and if you don`t have access to clean water and sanitation' during the coronavirus pandemic was a question...
  Çështja e integrimit të romëve në Bullgari është përgjithësisht një temë e kufizuar në vetë territorin e vendit. Sidoqoftë, Open Demokracy ndau një artikull depërtues për çështjet që kanë të bëjnë...
  Rreth 4,640 fëmijë udhëtuan në Irak ose Siri, vetëm ose me familjet e tyre, për t'u anëtarësuar në "Shtetin Islamik". Që nga rënia e grupit terrorist, shumë prej këtyre fëmijëve jetojnë në kampe...
The first international social work conference, 'Social Deprivation, Child Protection and Human Rights', was held in Greece on 1–3 November 2019. Ana Radulescu, the President of IFSW Europe, held a...
Org. Setting and Reporting This position is located in the United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), Americas, Europe and Central Asia Branch, Field Operations and Technical...
Organizacija Save the Children se već 100 godina bori za prava djece. Naša osnivačica, Eglantyne Jebb, napisala je Deklaraciju o pravima djeteta koja se kasnije razvija u UN-ovu Konvenciju o pravima...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: