Koordinator i projektit ne i-RESTORE

Afati pёr aplikim: 
14 Qer 2019
Organizata: 
Tdh Europe

Kordinator i projektit ne i-RESTORE

Zyra Regjionale e Terre des hommes ne Budapest 

 

Dita e fillimit:            2 Shtator 2019

Kontrata:                Një vit, e rinovueshme. Pozicioni lokal.

Paga:                      bruto mujore 460.000 - 520.000 HUF, në varësi të aftësive dhe përvojës

Lokacioni              Budapest, Hungari

 

Rekrutimi po vazhdon derisa të plotësohet pozicioni.

 

Cfare bejme ne ne Europe?

 

Terre des hommes (Tdh) është agjensia kryesore zvicerane për mbrojtjen e fëmijëve. E themeluar në vitin 1960, ne jemi të përkushtuar të përmirësojmë jetën e miliona fëmijëve më të prekur në botë. Përmes projekteve tona inovative të mbrojtjes dhe shëndetit, ne ofrojmë ndihmë për mbi tre milion fëmijë dhe familjet e tyre në pothuajse dyzet vende çdo vit. Në Evropë, Tdh ndërhyn drejtpërdrejt ose indirekt në shumë vende, duke u mbështetur në ekipe me bazë në Budapest, Shqipëri, Greqi, Kosovë, Rumani, Moldavi dhe Ukrainë. Zyra Rajonale në Budapest funksionon që nga viti 2006.

 

PERSHKRIMI I ROLIT

 

Zyra Rajonale e Terre des hommes po kërkon një Koordinator të Projektit për të udhëhequr projektin "i-RESTORE - Mbrojtja më e mirë e të drejtave të viktimave të fëmijëve përmes drejtësisë restauruese". Qëllimi kryesor i projektit është të promovojë përdorimin e Drejtësisë Restorative në rastet që përfshijnë fëmijë viktima duke përmirësuar njohuritë midis palëve të interesuara kombëtare për Drejtësinë Restorative miqësore ndaj fëmijëve viktima dhe duke fuqizuar fëmijët për të mbrojtur mbrojtjen më të mirë të fëmijëve viktima. Rezultatet e pritura të projektit janë:

 

1. Të kuptuarit më të mirë në publikun e gjerë të shtetit të artit RJ të ndjeshëm ndaj fëmijëve

2. Rritja e numrit të çështjeve në të cilat fëmijët viktima qasen në RJ si një formë drejtësie që i shërben nevojave / të drejtave të tyre

3. Rritja e aftësisë së fëmijëve për të marrë një rol këshillues në bazë të Artit. 12 i Direktivës së Viktimave

4. Rritja e aftësive të praktikuesve ndërdisiplinorë për të aplikuar RJ në rastet që përfshijnë fëmijë viktima

5. Rritje e nivelit të bashkëpunimit dhe kuptim më i mirë i politikëbërësve dhe OJQ-ve

6. Përmirësimi i njohurive të përbashkëta dhe mësimi i ndërsjellë midis palëve të drejtësisë të BE / jo BE për të zhvilluar proceset e RJ me viktimat e fëmijëve dhe pjesëmarrjen efektive të fëmijëve

 

Projekti ka një kohëzgjatje prej 24 muajsh dhe implementohet në partneritet me Forumin Evropian për Drejtësi Restorative, Drejtësi Restorative Hollandë, Terre des Hommes Albania, Terre des Hommes Rumania dhe Terre des Hommes Greqi.

Koordinatori i Projektit i-RESTORE do të integrojë Programin e Qasjes në Drejtësi dhe do të punojë nën mbikëqyrjen e Menaxherit të Programit Rajonal, Qasjes në Drejtësi. Ai / ai gjithashtu do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Menaxherin Rajonal të Financave dhe Administrates, Menaxherin e Njohurive dhe Menaxherin Rajonal të Komunikimeve.

PERGJEGJSITE KRYESORE

 • Drejtimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projektit
 • Përgjegjës për koordinimin e projektit Mbikëqyrja financiare mbi buxhetet e projektit rajonal
 • Ndërlidhja me partnerët dhe kontraktorët
 • Drejtimin e procesit të Monitorimit dhe Vlerësimit, në bashkëpunim me Zyrtarin e M&E
 • Sigurimi i të gjithë procesit të komunikimit në projekt, brenda dhe jashtë
 • Përgjegjës për zbatimin e Politikës së Mbrojtjes së Fëmijëve Tdh nga Tdh dhe partnerët e saj gjithashtu
 • Mbikëqyrja e zhvillimit të metodologjive të hulumtimit dhe mbikëqyrja e cilësisë së furnizimeve
 • Sigurimi i pjesëmarrjes kuptimplote të fëmijëve në një mjedis të sigurt dhe përçueshëm
 • Përgjegjës për kryerjen e një kontrolli të rregullt të monitorimit me partnerët
 • Ruajtja e komunikimit të ngushtë me donatorin
 • Mbledhja e raporteve financiare nga partnerët dhe përgjegjës për hartimin e raportit vjetor dhe përfundimtar të projektit

PROFILI JUAJ

 •   Diplomë përkatëse universitare në Drejtësi nga një institucion arsimor i akredituar;
 • 5+ vjet përvojë në hartimin dhe zhvillimin e projekteve në fushën e Drejtësisë për fëmijë;
  Njohuri të azhurnuara dhe të gjera për qasjen në drejtësi, përfshirë drejtësinë restauruese;
 • Përvojë ose kuptim i shëndoshë i proceseve të pjesëmarrjes së fëmijëve;
 • Njohuri dhe përvojë për të punuar me ose në organizata të mëdha ndërkombëtare;
 • përvoja në INGO ose në ndërmarrjet shoqërore do të ishte një pasuri e veçantë;
 • Përvoja në Victimology, Mbrojtja e Fëmijëve ose ndihma për zhvillimin do të ishte një plus;
 • Aftësia për të krijuar një mjedis bashkëpunimi dhe bashkëpunimi;
 • Lojtar i shkëlqyer i ekipit; Vetë-motivuar, me aftësi për të mbështetur dhe këshilluar të tjerët;
 • Aftësia për të mësuar nga përvojat e vështira, kapitalizimi i gabimeve dhe shfrytëzimi i mundësive;
 • Përvojë për të kontribuar në projekte me anëtarët e ekipit të vendosur në disa vende;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi; aftësi të larta në anglisht të folur dhe të shkruar;
 • Aftësi të orientuara drejt rezultateve dhe zgjidhjes së problemeve;
 • Kapaciteti për ashpërsi dhe saktësi, transparencë dhe ndershmëri;
 • Aftësia për të mbështetur standardet e larta nën presion dhe me afate të ngushta;
 • Fleksibiliteti, disponueshmëria dhe përshtatshmëria.

                                                      

APLIKIMI

Aplikantët e kualifikuar inkurajohen të paraqesin CV-në dhe letrën e tyre të motivimit, në linkun e meposhtem:

https://tdheurope.typeform.com/to/M4ly38/?ref=Lnkdn

 

Ky projekt është financuar nga: