Koordinator për Mbrojtjen e Fëmijëve në Tiranë

Afati pёr aplikim: 
05 Jan 2016
Country(s) that the job is based in: 
Shqipëria
Organizata: 
Terre des Hommes Albania
Lloji i punёs: 
NGO worker

Terre des hommes, Misioni Shqipëri dhe Kosovë, po kërkon të rekrutojë një Koordinator për Mbrojtjen e Fëmijëve të bazuar në Tiranë. Koordinatori për Mbrojtjen e Fëmijëve do të jetë përgjegjës për koordinimin dhe zbatimin e përgjithshëm të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes, njohurive, aftësive dhe nxitjen e bashkëpunimit mes profesionistëve, anëtarët e komunitetit, fëmijëve dhe prindërve për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Ajo / ai do të jetë përgjegjës për lehtësimin dhe mbështetjen në ofrimin e Kursit të Tretë për Profesionistët e Mbrojtjes së Fëmijëve,  e koordinuar nga Tdh. Ajo / ai raporton tek Oficeri Programit për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe angazhohet në planifikimin, organizimin, zbatimin dhe raportimin e aktiviteteve të projektit nën përgjegjësinë e tij / saj.

Kohëzgjatja e kontratës: 1 vit me mundësi vazhdimi.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë një CV dhe një letër interesi deri të martën, 5 janar 2016 në info@tdhalbania.org

Për më shumë informacion të detajuar vizitoni: https://www.facebook.com/notes/terre-des-hommes-albania/job-vacancy-chil...

Ky projekt është financuar nga: