PROJEKTI CHILD PROTECTION HUB

Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve filloi në 2015 dhe u bë një rrjet rajonal për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve në rajonin e SEE dhe më gjerë. Partnerët origjinal janë nga Serbia, Kroacia, Bosnja, Rumania, Moldavia, Shqipëria, Kosova dhe Bullgaria, të koordinuara nga zyra rajonale Tdh në Budapest!

Qellimi i projektit Childhub?

Vite më parë, u kuptua se profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve janë të ngarkuar për të kryer punë të rëndësishme dhe të vështirë, por nuk kanë trajnime dhe burime për punën e tyre. Childhub synon t'i mbështesë ata në këtë drejtim, duke ofruar njohuri, ngritje të kapaciteteve dhe mundësi për krijimin e rrjeteve për të gjithë ata që punojnë çdo ditë duke punuar me fëmijët, prindërit, OJQ-të dhe të interesuarit për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve dhe sfidave në këtë fushë. Një platformë online është duke operuar në shtatë gjuhë lokale dhe në anglisht, duke siguruar përditësime, mjete dhe burime të përditshme për rreth 6000 anëtarë. Përveç kësaj, vendet e projektit bashkëpunojnë me disa nga ekspertët kryesorë kombëtarë në këtë fushë, duke organizuar trajnime për profesionistët dhe shumë aktivitete të tjera.

Tani po kërkojmë ndihmë për të menaxhuar dhe përkthyer përmbajtje në Childhub!

Cfarë përfshin?

 • Përkthimi i lajmeve, përmbledhjeve dhe materialeve multimediale nga gjuha lokale në anglisht dhe anasjelltas
 • Përmbledhja e lajmeve dhe botimeve para publikimit të tyre në faqen e internetit
 • Gjetja e përmbajtjes në dispozicion që ende nuk është në faqen e internetit

Ky është një pozicion i bazuar në internet. Ju duhet një kompjuter dhe një lidhje të mirë interneti, por e gjithë puna do të bëhet online, vendi ku jeni nuk është i rëndësishëm për këtë pozicion. Kandidatët e përzgjedhur do të marrin trajnim online dhe mbështetje teknike nga mbikëqyrësi i tyre gjatë punës së tyre!

Vini re: Pozita nuk paguhet.

Profili juaj:

 • Gjuha amtare ose njohuri të mira në të paktën një nga gjuhët në vijim: serbisht, kroatisht, boshnjakisht, rumunisht, shqip, rusisht, ukrainisht, hungarisht dhe anglisht
 • Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe përdorim të gramatikës
 • Interesi për fushën e mbrojtjes së fëmijëve
 • Njohuri në përdorimin e mjeteve të ndryshme digjitale 
 • Përvoja në përkthim është një vlerë e shtuar

Bashkohuni me ne dhe ju mund te:

 • Përmirësoni aftësitë tuaja të shkrimit dhe të përkthimit
 • Merrni njohuri rreth temave të lidhura me mbrojtjen e fëmijëve dhe zhvillimet në vazhdim në këtë fushë
 • Mësoni si të menaxhoni faqe interneti, përmirësoni aftësitë tuaja në punën me mjetet digjitale
 • Bëheni pjesë e një projekti rajonal për mbrojtjen e fëmijëve, merrni kontakte të reja dhe mësoni rreth mundësive që vijnë gjatë rrugës!
 • Merrni certifikatë që konfirmon se keni marrë pjesë në projektin Childhub dhe varësisht nga rezultatet tuaja ne mund të lëshojmë një rekomandim personal ose të shërbejmë si pikë kontakti për të ofruar rekomandime të tilla në të ardhmen kur aplikoni në programe dhe pozicione të ndryshme.

I/e interesuar?

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj (jo më shumë se 1 faqe) dhe një letër të shkurtër motivimi (max 3000 karaktere përfshirë hapësirën) në info@childhub.org. Në letër motivimi ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:

 • Pse aplikoni dhe pse jeni i interesuar në temën e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi
 • Tre aftësitë që keni që do t'ju sjellin dobi në këtë pozitë
 • Dy aftësi që dëshironi të fitoni gjatë përfshirjes tuaj me Childhub
 • Periudha kur do të jeni në dispozicion për të marrë pjesë

Ju lutem shkruani në subjektin e emailit: Translator Virtual and Content Editor for Childhub.

Ne po kërkojmë 7-10 vullnetarë për secilën gjuhë dhe do të shqyrtojmë aplikimet teksa marrim ato, prandaj aplikoni sa më shpejt që të jetë e mundur!

Ne do të kontrollojmë aplikimet dhe do të zgjedhim kandidatët më të mirë të cilët do të kalojne nëpër një provim të shpejtë hyrjeje. Rezultatet e testimit do të jenë bazë për përzgjedhjen përfundimtare.

Ata që janë përzgjedhur do të marrin trajnim dhe do të marrin të gjitha udhëzimet përkatëse nga një mbikëqyrës. Një herë në muaj do të organizohet ora e hapur në zyrë për këdo që dëshiron të bashkohet, të ndajë pyetje, komente, reagime dhe ide. Mbikëqyrësit do të punojnë ngushtë me vullnetarët, do t'ju ofrojnë mbështetje dhe udhëzime, si dhe do të monitorojne punën dhe progresin tuaj.

Childhub

You might like..

0
Terre des hommes Kosova po kërkon një praktikant/e për editimin e përmbajtjes dhe përkthimin e materialeve në platformën online Childhub. INFORMATË E PËRGJITHSHME: Misioni Terre des hommes në Kosovë është një organizatë jo-fitimprurëse që operon…
0
  Kudo ku jeni duke punuar përmes ndryshimit të sistemeve, duke shndërruar shërbime, ose duke bërë ndryshime organizative… Cilindo sektor ku punoni në: shëndetësi, arsim, mirëqenien e fëmijëve, strehim ... Nëse ju po ofroni shërbime publike,…
yes
0
730
Me 13,000 anëtarë të regjistruar dhe 30,000 burime të disponueshme për publikun, Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve Child Protection Hub – childhub.org do të festojë gjashtë vjet online këtë muaj. Për të shënuar këtë event, ne i kemi dhënë faqes një…
0
11
ChildHub ka kënaqësinë t’ju njoftojë se dy nga kurset e tij janë certifikuar nga qendra e certifikimeve CDP konform standardeve dhe parimeve të zhvillimit professional. LEAP – kursi i Praktikës Pjesëmarrëse për Fëmijë dhe të Rinj të Prekur nga Dhuna…
yes
0
1
Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për më shumë mundësi për pjesëmarrje. Pjesëmarrja përfshin mënyrat në të cilat fëmijët mund të formësojnë vendimet që ndikojnë tek ata përmes shprehjes së shqetësimeve ose pikëpamjeve të tyre. Ka…
0
4
Kushtet e përgjithshme: Kontrata e punës Kohëzgjatja e kontratës: 1 vit (me mundësi vazhdimi) Vendndodhja e detyrës: Mitrovica e Veriut Misioni Terre des hommes në Kosovë po kërkon të rekrutojë një Punëtor të Mobilizimit të Komunitetit për Mbrojtjen…
yes
0
1
Dita Botërore e Refugjatëve, e cila shënohet çdo vit më 20 qershor, feston forcën dhe guximin e njerëzve që janë detyruar të largohen nga vendi i tyre për të shpëtuar nga konflikti ose persekutimi. Kjo ditë ofron një shans për të rritur vetëdijen…
yes
0
5
Terre des hommes, misioni në Kosovë, po kërkon të rekrutojë një Koordinator/e Programit për Kosovë. Kushtet e përgjithshme: Kontratë e punës Data e fillimit të punës: Sa më shpejt të jetë e mundur; Kohëzgjatja e kontratës: 1 vitë (me mundësi…
yes
0
Më shumë se 250 burime për mbrojtjen e fëmijëve janë vënë në dispozicion gjatë pandemisë COVID-19 në http://covid.childhub.org/ Më shumë se 27.400 lajme për mbrojtjen e fëmijëve, materiale didaktike dhe mundësi të tjera https://childhub.org/ 10,000…
yes
0
Ekspert lokal për të hartuar kurrikulat e trajnimeve/materialet e trajnimeve dhe për të ofruar trajnim të trajnerëve mbi "Menaxhimin e rasteve & punën ndër-sektoriale në rastet e fëmijëve në konflikt me ligjin”. Terre des hommes Foundation…
0
1
  Terre des hommes po kërkon të punësojë një konsulent për Median Sociale për Child Protection Hub për Evropën Juglindore (ChildHub). ChildHub është një iniciativë rajonale që promovon përmirësimin e vazhdueshem të praktikave dhe politikave të…
0
4
Data e Fillimit: Shtator 2017 Kohëzgjatja: 1 vit i rinovueshëm Vendndodhja: Budapest - Hungari (ose një vend tjetër potencial brenda rajonit ku Tdh ka një zyrë) me udhëtime të shpeshta në Evropën Qendrore dhe Lindore Kushtet e përgjithshme: Kontrate…
0
2
ChildHub - si një platformë ndërvepruese dhe komunitet profesionistësh që nxisin mësimin dhe shkëmbimin e përvojave në fushën e mbrojtjes së fëmijëve - është i gatshëm të mbështesë organizatat lokale në Evropën Juglindore në projektet e tyre…
yes
0
2
ChildHub është një komunitet i gjallë dhe në rritje i profesionistëve të mbrojtjes së fëmijëve. Platforma jonë online childhub.org vazhdimisht është bashkuar me anëtarë të rinj në kërkim të mundësive të mësimit dhe rrjetëzimit. Ne mirëpritëm…
0
5
Ky webinar organizohet në kuadër të projektit 'Mbrojtja e Fëmijëve në Sport', i cili financohet nga programi 'Të Drejtat, Barazia dhe Qytetaria' të Komisionit Evropian. Projekti koordinohet nga Terre des hommes Rumania dhe implementohet në…