Perkthyes Virtual per Childhub Translator dhe Editues Permbajtjeje

Organizata: 
ChildHub

PROJEKTI CHILD PROTECTION HUB

Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve filloi në 2015 dhe u bë një rrjet rajonal për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve në rajonin e SEE dhe më gjerë. Partnerët origjinal janë nga Serbia, Kroacia, Bosnja, Rumania, Moldavia, Shqipëria, Kosova dhe Bullgaria, të koordinuara nga zyra rajonale Tdh në Budapest!

Qellimi i projektit Childhub?

Vite më parë, u kuptua se profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve janë të ngarkuar për të kryer punë të rëndësishme dhe të vështirë, por nuk kanë trajnime dhe burime për punën e tyre. Childhub synon t'i mbështesë ata në këtë drejtim, duke ofruar njohuri, ngritje të kapaciteteve dhe mundësi për krijimin e rrjeteve për të gjithë ata që punojnë çdo ditë duke punuar me fëmijët, prindërit, OJQ-të dhe të interesuarit për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve dhe sfidave në këtë fushë. Një platformë online është duke operuar në shtatë gjuhë lokale dhe në anglisht, duke siguruar përditësime, mjete dhe burime të përditshme për rreth 6000 anëtarë. Përveç kësaj, vendet e projektit bashkëpunojnë me disa nga ekspertët kryesorë kombëtarë në këtë fushë, duke organizuar trajnime për profesionistët dhe shumë aktivitete të tjera.

 

Tani po kërkojmë ndihmë për të menaxhuar dhe përkthyer përmbajtje në Childhub!

Cfarë përfshin?

 • Përkthimi i lajmeve, përmbledhjeve dhe materialeve multimediale nga gjuha lokale në anglisht dhe anasjelltas
 • Përmbledhja e lajmeve dhe botimeve para publikimit të tyre në faqen e internetit
 • Gjetja e përmbajtjes në dispozicion që ende nuk është në faqen e internetit

Ky është një pozicion i bazuar në internet. Ju duhet një kompjuter dhe një lidhje të mirë interneti, por e gjithë puna do të bëhet në internet, vendi ku jeni nuk është i rëndësishëm për këtë pozicion. Kandidatët e përzgjedhur do të marrin trajnim online dhe mbështetje teknike nga mbikëqyrësi i tyre gjatë punës së tyre!

Vini re: Pozicioni nuk paguhet.

Profili juaj:

 • Gjuha e nenes ose Profesionist në të paktën një nga gjuhët në vijim: serbisht, kroatisht, boshnjakisht, rumunisht, shqip, rusisht, ukrainisht, hungarisht dhe anglisht
 • Aftësi të shkëlqyera në shkrim dhe komandim i gramatikës
 • Interesi për mbrojtjen e fëmijëve
 • Të rehatshme duke përdorur mjete të ndryshme digjitale dhe duke punuar me teknologjinë
 • Përvoje në përkthim është një vlere

Bashkohuni me ne dhe ju mund te:

 • Përmirësoni aftësitë tuaja të shkrimit dhe të përkthimit
 • Merrni njohuri rreth temave të lidhura me mbrojtjen e fëmijëve dhe zhvillimet në vazhdim në këtë fushë
 • Mësoni si të menaxhoni faqe interneti, përmirësoni aftësitë tuaja në punën me mjetet digjitale
 • Bëheni pjesë e një projekti rajonal për mbrojtjen e fëmijëve, merrni kontakte të reja dhe mësoni rreth mundësive që vijnë gjatë rrugës!
 • Merrni certifikatë që konfirmon se keni marrë pjesë në projektin Childhub dhe varësisht nga rezultatet tuaja ne mund të lëshojmë një rekomandim personal ose të shërbejmë si pikë kontakti për të ofruar rekomandime të tilla në të ardhmen kur aplikoni në programe dhe pozicione të ndryshme.

I/e interesuar?

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj (jo më shumë se 1 faqe) dhe një letër të shkurtër motivimi (max 3000 karaktere përfshirë hapësirën) në info@childhub.org. Në letër motivimi ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:

 • Pse aplikoni dhe pse jeni i interesuar në temën e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi
 • Tre aftësitë që keni që do t'ju sjellin dobi në këtë pozitë
 • Dy aftësi që dëshironi të fitoni gjatë përfshirjes tuaj me Childhub
 • Periudha kur do të jeni në dispozicion për të marrë pjesë (nga 3 muaj deri në fund të përfunduar)

Ju lutem tregoni në subjektin e emailit: Translator Virtual and Content Editor for Childhub.

We are looking for 7-10 volunteers for each language and we will be reviewing applications as we get them, so apply as soon as possible!

We will check the applications and select the best candidates who will get a quick entry test to do. The test results will be the basis for the final selection.

Those who are selected will receive training and get all relevant guidance and instructions and will get a supervisor. Once a month Open office hour will be organized for everyone who would like to join, share questions, comments, feedback and ideas. Supervisors will be working closely with volunteers, provide you support and guidance, as well as monitor your work and progress.

Ne po kërkojmë 7-10 vullnetarë për secilën gjuhë dhe do të shqyrtojmë aplikimet teksa marrim ato, prandaj aplikoni sa më shpejt që të jetë e mundur!

Ne do të kontrollojmë aplikimet dhe do të zgjedhim kandidatët më të mirë të cilët do të kalojne neper një provim të shpejtë hyrjeje. Rezultatet e testimit do të jenë bazë për përzgjedhjen përfundimtare.

Ata që janë përzgjedhur do të marrin trajnim dhe do të marrin të gjitha udhëzimet përkatëse nga një mbikëqyrës. Një herë në muaj do të organizohet ora e hapur në zyrë për këdo që dëshiron të bashkohet, të ndajë pyetje, komente, reagime dhe ide. Mbikëqyrësit do të punojnë ngushtë me vullnetarët, do t'ju ofrojnë mbështetje dhe udhëzime, si dhe do të monitorojne punën dhe progresin tuaj.

Ky projekt është financuar nga: