Programi i Drejtësisë për të Mitur i Tdh Shqipëri

Afati pёr aplikim: 
03 Tet 2018
Organizata: 
Tdh Albania

 

Programi i Drejtësisë për të Mitur i Tdh Shqipëri po kërkon dy expertë për dy pozicionet e mëposhtme, respektivisht:

1. Ekspert për të zhvilluar një hulumtim të bazuar në të dhëna për të vlerësuar ndikimin e programeve të rezeliences së të rinjve të zbatuara në kuadër të projektit "Forcimi i Shoqërisë Civile për të Ndërtuar Resilitetin e Rinisë për të luftuar Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri". Afati i dorëzimit të aplikimeve është 15 Tetori. Informacion të detajuar lidhur me aplikimin mund të gjeni ketu

2. Ekspert për mbështetjen e zbatimit të fushatës Youth Innovation Lab. Afati i dorëzimit të aplikimeve është 10 Tetori. Informacion të detajuar lidhur me aplikimin mund të gjeni ketu

Ky projekt është financuar nga: