Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka hapur thirrjen për konkurim për postin e Kryetarit/es dhe anëtarëve të Urdhrit të Punonjesve Social. Kriteret, kërkesat dhe dokumentet që duhen paraqitur mund të gjenden në faqen e internetit të ministrise, si dhe në faqen e internetit të Departamentit të Punës Sociale dhe Politikave të Fakultetit të Shkencave të Universitetit të Tiranës dhe në rrjetet e tyre sociale.

Thirrja do të jetë e hapur nga 3-20 nëntor 2021.

Childhub

Mund t'ju pëlqejë...

0
530
Në zbatim të ligjit Nr. 163/2014 “Për Urdhrin e Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë”, është ngritur Komisioni i Përkohshëm i Urdhrit të Punonjësve Social. Ky komision do të bëjë të mundur regjistrimin e anëtarëve të Urdhrit, sipas kritereve…
yes
0
23
  Në 20 Nëntor 2020, komisioni parlamentar Për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë organizoi një seancë dëgjimore në lidhje me ndryshimet e propozuara në ligjin për "Urdhrin e Punonjësit Social" të vitit 2017. Sesioni mblodhi përfaqësues nga…
0
122
  Terre des hommes Shqipëri, së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) organizoi një tryezë të rrumbullakët virtuale të fokusuar në "Sfidat dhe nevojat e punënjësit të njësisë psiko-sociale në shkolla", me qëllim prezantimin e gjetjeve të…
yes
0
15
Lidership dhe koordinim më të mirë mes institucioneve pergjegjese per mbrojten e femijeve, vlerësim dhe planifikim sistematik lidhur me kualifikimin e stafit si dhe shkëmbim i eksperiencave apo aplikimi i formatit “coaching” për trajnimin e…
no
0
59
  “LevizAlbania” (LA) është një projekt i Bashkëpunimit Zviceran për Zhvillim, i zbatuar nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë (OSFA), Partnerët Shqipëri dhe Co -PLAN për periudhën 2019 - 2023…
yes
0
38
Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion linjën e ndihmës psikologjike, përmes së cilës të gjithë ata që kanë nevojë të flasin me një psikolog, mund ta bëjnë këtë në: 038 200 80 890. "Kjo linjë, e cila është rezultat i bashkëpunimit midis…
0
5
Delegacioni i Terre des Hommes në Shqipëri dhe Kosovë organizoi takim me përfaqësues të Departamentit të Punës Sociale të dy fakulteteve, atij të Shkencave Sociale në kuadër të Universitetit të Tiranës dhe të Fakultetit të Filozofik në kuadër të…
0
17
  Terre des hommes po kërkon të punësojë një konsulent për Median Sociale për Child Protection Hub për Evropën Juglindore (ChildHub). ChildHub është një iniciativë rajonale që promovon përmirësimin e vazhdueshem të praktikave dhe politikave të…
yes
0
40
  Departamenti i Punës Sociale i Fakultetit të Shkencave Sociale (Universiteti i Tiranës) në bashkëpunim me departamentet simotra të Universitetit të Shkodrës dhe Elbasanit, organizoi Konferencën Ndërkombëtare mbi "ARRITJET DHE SFIDAT E PROFESIONIT…
0
113
Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve Ligjore dhe Praktikave të Integruara janë duke implementuar projektin "Angazhimi Qytetar për një sistem gjyqësor funksional dhe qasje në drejtësi në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian. Grupet e…
0
15
UNICEF, si pjesë e një programi të përbashkët të OKB-së për të avancuar kujdesin social dhe përfshirjen sociale në vend, po ndërton kapacitetet lokale për popullimin dhe përdorimin e Sistemit te Menaxhimit të Informacionit (MIS) për shërbimet e…
0
9
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Fakulteti i Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës dhe CRCA Shqipëri, me mbështetjen e UNICEF dhe në bashkëpunim me Terre des Hommes,…
0
51
Në datat 10-11 Maj 2016, Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Europës Juglindore  (Childhub) organizoi në Vjenë të Austrisë “Forumin e Politik-bërjes për Ndikimin e Decentralizimit te Shërbimeve Sociale”. Aktiviteti mblodhi së bashku rreth 60…
0
48
Në kudër të ditës Ndërkombëtare të Punës Sociale, Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale – Fakulteti i Shkencave Sociale në bashkëpunim me Shoqatën Kombëtare të Punonjësve Social organizojnë ditën e martë data 21 Mars 2017 Aktivitetin promovues…
0
16
Në datën 21 Mars 2016, Terre des hommes në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe Fakultetin e Shkencave Sociale, organizuan aktivitetin për prezantimin e “Studimit Fillestar mbi Identifikimin e Praktikave për…