THIRRJE PER PROJEKT PROPOZIME

Afati pёr aplikim: 
30 Tet 2017
Country(s) that the job is based in: 
Shqipëria
Organizata: 
Terre des Hommes Albania

 

Terre des hommes (Tdh) në partneritet me Institutin për Dialog Strategjik (ISD), Qendrën për Common Ground (CCG) dhe Universitetin Beder po zbaton projektin "Forcimi i Shoqërisë Civile për të ndërtuar qëndrueshmërinë e rinisë ndaj ekstremizmit të dhunshëm", financuar nga Bashkimi Evropian.

Iniciativa synon të kontribuojë në sigurimin e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në parandalimin / përballimin e ekstremizmit të dhunshëm përmes ndërtimit të reziliences së rinisë duke fuqizuar punën e OShC-ve me të rinjtë dhe komunitetet. Në këtë kuadër, Thirrja për Propozim në Skemën e Nën-Granting është në fuqi më 28 shtator 2017-30 tetor 2017.

Shuma e përgjithshme e vënë në dispozicion në këtë Thirrje për Propozime është 201,000 euro.

Buxheti i përgjithshëm i projektit për çdo grant të kërkuar në këtë Thirrje për Propozime duhet të bie midis shumave minimale dhe maksimale në vijim:

Kategoria 1 - EUR 5,000 (deri ne 5 projekte)

Kategoria 2 - EUR 5001- 7,500 (deri ne 10 project)

Kategoria 3 - EUR 7,501- 10,000 (deri ne 10 project)

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 30 Tetor 2017 në orën 17:00.

Për më shumë informacion ju lutemi konsultoni dokumentet perkatese qe mund ti gjeni ne këtë link:

https://www.facebook.com/notes/terre-des-hommes-albania/call-for-proposa...

Etiketat: 

Ky projekt është financuar nga: