UNICEF: Konsulent për raportimin dhe dokumentimin

Afati pёr aplikim: 
29 Nën 2015
Country(s) that the job is based in: 
Shqipëria
Organizata: 
UNICEF
Lloji i punёs: 
NGO worker

UNICEF, kërkon një konsulent për të siguruar raportimin dhe dokumentimin cilësor dhe në kohë të projektit rajonal "Te thyhet cikli i përjashtimit të fëmijëve Romë nëpërmjet ECD dhe Edukimit". Ne fund te tij do të dorëzohet një raport final, rezultat i desk review, analizes, shkëmbimit dhe progres informacionin e përgatitur nga çdo zyrë.

Qëllimi: Për të ndihmuar me raportimin dhe dokumentimin e Programit Rajonal të UNICEF-it për romët dhe fëmijërinë e hershme ECD, ne Serbi dhe Shqipëri.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është, 29 nëntor 2015, ora 22:00 .

Për sa i përket termave të interesit dhe detaje të tjera në vizitoni: http://www.unicef.org/about/employ/index_86171.html

Topic(s): 

Ky projekt është financuar nga: