Diskutime të përgjithshme

Nëse jeni punonjës social që punoni drejtëpërdrejtë me familjet dhe fëmijët, mund të ndeshni situata të vështira profesionale, për të cilat do vlerësonit ndihmën e kolegëve. Si përdorues i regjistruar, mund të bashkoheni në diskutime që janë propozuar nga anëtarë të tjerë që përballen me të njëjta vështirësi në punën e tyre. Mund të përshkruani dilemën tuaj (ju lutem sigurohuni të ruani anonimatin e përshkrimit për të mbrojtur identitetin e klientëve dhe fëmijëve) dhe ne do të programojmë një diskutim rasti për ju.

Udhёzuesit pёr diskutime tё rasteve janё kёtu.

There were no items that matched your search. Please review your search and try again.

Suggest a case to discuss

You need to be logged in to Childhub to suggest a case for discussion. 

 

Suggest a case to discuss

Ky projekt është financuar nga: