[Bosnje Herzegovina] [Bosnia and Herzegovina] Projekti ’Le të xhinga sëbashku’ filloi workshopet për fëmijë e të rinj në Banja Luka

  • Let's ginga togheter project started in Banja Luka
  • Kapuera workshops for children and youth
18 Kor 2017

Blue phone në bashkëpunim me shoqatën sportive "Capoeira Banjaluka" do të fillojë zbatimin e 16 workshopeve të kombinuara të Capoeira dhe komunikimit jo të dhunshëm për fëmijët dhe të rinjtë nën moshën 18 vjeç, duke filluar nga data 18 korrik 2017. Workshopet u mundësuan nga Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve për Evropën Juglindore dhe Terre des Hommes, e cila mundësoi zbatimin e projektit "Të Ginga së bashku" të shoqatës "Nova generacija" . Shoqata Rome "Romsko srce" është partneri kryesor i projektit.

Prioritet për të marrë pjesë në punëtori përfshijnë anëtarë të grupeve të margjinalizuara, kryesisht fëmijët romë. Meqenëse Veseli Brijeg është një vendbanim Rom, për shkak të popullsisë më të madhe rome në Banja Luka, ndërsa ka selinë e Shoqatës "Romsko srce", u vendos që workshopet të organizoheshin atje.

Workshopet do të kenë shumë aktivitete fizike dhe fëmijët dhe të rinjtë do të mësojnë më shumë për dhunën dhe diskriminimin, problemet e zhvillimit, miqësinë, komunikimin jo të dhunshëm dhe si të mbrohen në rast të dhunës, neglizhimit dhe abuzimit. Këto janë tema të rëndësishme për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë, veçanërisht për ata që diskriminohen më së shumti dhe paraqiten si pakicë në Bosnjë dhe Herzegovinë. Kjo pjesë e workshopeve është hartuar nga një këshilltar i telefonit Blue, i cili është i arsimuar në fushën e mbrojtjes sociale dhe duke punuar me fëmijët dhe të rinjtë në nevojë. Pjesa e dytë e workshopeve është në formën e një trajnimi / punëtorie të Capoeira, e cila do të udhëhiqet nga anëtarët e Shoqatës së Sporteve "Capoeira Banja Luka". Workshopet janë të dizejnuara për të filluar me një Capoeira dhe për të vazhduar përmes bisedave dhe punëtorive të komunikimit jo të dhunshëm në një atmosferë të qetë dhe joformale.

Capoeira është një art ushtarak brazilian me elemente të akrobatikës që trajnohen përmes muzikës. Është e njohur për qetësinë e saj, por nëse është e nevojshme ajo mund të përdoret në vetëmbrojtje. Gjithashtu, duke praktikuar Capoeira, njerëzit mund të përmirësojnë vetëbesimin, aftësitë dhe imagjinatën dhe të punojnë me çdo muskul në trup. Capoeria ka instrumentet dhe muzikën e vet, kështu që është mirë për t'u çlodhur dhe për të mësuar gjëra të reja.

Blue phone eshtë një nga shërbimet e Shoqatës "Nova generacija" Banja Luka dhe ofron një linjë këshillimi të lirë, anonime dhe konfidenciale për fëmijët dhe të rinjtë. Linja ndihmëse është e destinuar kryesisht për fëmijët që mendojnë se dikush në mjedisin e tyre i keqpërdor ose i neglizhon në çfarëdo mënyre, dhe për ata që dinë ose kanë qenë dëshmitarë të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve. Përveç problemit të dhunës, linja është e hapur për të gjitha problemet që kanë fëmijët, veçanërisht nëse nuk kanë askënd që të flasin dhe nga të cilët të kërkojnë mbështetje dhe ndihmë.

Blue phone mund të kontaktohet në 080 05 03 05 çdo ditë pune nga ora 9 deri në orën 17:00. Kompania telefonike M: tel ka mundësuar që linja telefonike falas të jetë falas për thirrjet nga mbarë Bosnja dhe Hercegovina, pavarësisht nga rrjeti telefonik nga i cili thirret personi.

 

 

 

Ky projekt është financuar nga: