Dita evropiane për mbrojtjen e fëmijëve kundër shfrytëzimit dhe abuzimit seksual

16 Sht 2015
Source: 
KE (Keshilli i Evropës)

Sipas Këshillit Evropian, duke filluar nga 18 nëntor 2015, kjo datë është shpallur si "Dita Evropiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual (SA)

18 Nëntori do të synojë; ngritjen e vetëdijes publike në lidhje me abuzimin dhe parandalimin e tij, diskutime të hapura dhe debate mbi nevojën e mbrojtjes së fëmijëve viktima të SA, si dhe promovimin e Konventës Lanzarote (Konventa e KE-së mbi Mbrojtjen e fëmijëve ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit Sexual) i cili i detyron të gjitha Shtetet Evropiane te marrin masa serioze.

Kjo dite është pjesë e fushatës së KE-së "NJE NE PESE" dhe synon audienca të larmishme të tilla si prindërit dhe komunitetet, OJQ-të, agjencitë qeveritare, sektorin privat, profesionistë të përfshirë në të përditshmen e fëmijëve, etj

Sipas lamjërimit të KE-së "... kjo ditë do të organizohet në mënyrë fleksibile dhe të decentralizuar. Këshilli i shteteve anëtare të Evropës do të marrë pronësinë për shënimin e Ditës Evropiane. Ata do të realizojne aktivitete ne rang lokal dhe do të vendosin veten në llojin dhe formen e iniciativave që ata dëshirojnë të realizojne, veçanërisht nëpërmjet përdorimit të Mediave sociale, përdorimin e rrjeteve eksistuese, dhe përfshirjen në mënyrë aktive të shoqërisë civile "
 

 

 

 

.

.

Ky projekt është financuar nga: