Fushata Eurochild - hapja e dyerve për fëmijët e Evropës

  • Latest developments in deinstitutionalisation across Europe
This content was suggested by: 
01 Dhj 2016
Source: 
Eurochild

Dhjetori i 2016 shënon fillimin zyrtar të Fazës II të "Dyert të Hapura për Fëmijët e Europës", një fushatë mbarë Europiane për të mbështetur përpjekjet kombëtare për zhvillimin e sistemeve për mbrojtjen e fëmijëve që forcojnë familjet dhe sigurojnë cilësi të lartë për familjen dhe kujdesit alternativ me bazë komunitare për fëmijët, duke i menaxhuar fondet e BE-së, duke zhvilluar politika dhe duke ngritur e kapacitete në shoqërinë civile.

Fushata për t'i dhënë fund kujdesit institucional dhe për forcimin e familjeve tashmë ka bërë progres në fazën e parë dhe tani do të hyjë në fazën e dytë.

Eurochild dhe Hope and Homes for Children janë bashkuar nga Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtare SOS, Organizata Ndërkombëtare Foster Care të (IFCO), dhe dega Europiane e Federatës Ndërkombëtare të Komuniteteve Edukative (FICE Europë), si partnerë kryesorë ndërkombëtarë. Fushata gjithashtu është zgjeruar gjeografikisht, duke e çuar numrin e vendeve pjesëmarrëse nga 12 në 15.

Për më shumë informata shikoni këtu

 

 

Ky projekt është financuar nga: