[Ndërkombëtare] Fëmijët refugjatë janë në krizë, a jeni të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ata përballen?

13 Sht 2017
Source: 
UNICEF

UNICEF-i raporton për pesë sfidat me të cilat përballen fëmijët e refugjatëve në situatë krize.

Ky projekt është financuar nga: