[Ndërkombëtare] UNICEF: Deri në 70% e fëmijëve në botë janë viktima të dhunës

This content was suggested by: 
06 Maj 2019

 

Në botë, 50-70 për qind e fëmijëve bëhen viktima të abuzimit psikologjik, seksual dhe fizik, tha Aaron Greenberg, Këshilltar i Lartë Rajonal për Evropën dhe Azinë Qendrore, Mbrojtja e Fëmijëve në UNICEF.

Greenberg bëri vërejtjet gjatë diskutimeve të mbajtura në Forumin e 5-të Botëror të Dialogut Ndërkulturor në Baku më 2 maj, raporton Trendi.

"Puna e iluminizmit duhet të kryhet në shoqëri në mënyrë që të eliminohen të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve", tha ai. Greenberg theksoi se investimet që po bëhen në zhvillimin e fëmijëve nga fëmijëria e hershme japin një rezultat të mirë. "Këto investime bëhen për të arritur rezultate afatgjata," tha ai.

Etiketat: 

Ky projekt është financuar nga: