Protokolli i Punes per Mbrojtjen e Femijeve Ne Shqiperi

04 Mar 2015

Një urdhër ndërministror është nënshkruar mes të katër ministrive kryesore përgjegjëse për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , Ministria e Brendshme , Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Shëndetësisë .

Ky urdhër, nga tani e tutje, kërkon për të gjithë profesionistet e Mbrojtjes së Fëmijëve, perfshire edhe anëtarët e grupeve Multi Ekipet disiplinore / multi- agjensive të cilët vijnë nga Shëndetësia, Arsimi dhe zbatimi i ligjit sektorëve , për të aplikuar dhe respektuar "Protokollin e Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve" dhe anekset e saj (bashkangjitur meposhte) . Ky është një lajm i shkëlqyer për të gjithë komunitetin e Mbrojtjes se Fëmijëve në Shqipëri, pas kaq

Ky projekt është financuar nga: