[Shqipëria] Samiti VIRAL: Një internet më i mirë për fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri

This content was suggested by: 
26 Nën 2018
Source: 
UNICEF Albania

 

UNICEF Albania organizoi aktivitetin e nivelit të lartë "Samiti VIRAL: Një internet më i mirë për fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri" për të mbledhur dhe përhapur ide inovative, për të frymëzuar dhe stimuluar veprimin e menjëhershëm dhe për të kontribuar në Planin e Veprimit të Qeverisë së Shqipërisë për një internet më të mirë dhe më të sigurt për fëmijët.

Rreth 300 pjesëmarrës nga sfera të ndryshme të jetës mbushën sallën e evenimentit, i pari i këtij lloji ne Shqipëri. Ishte një aktivitet i shtrirë përgjatë gjithë ditës që përcolli diskutime në panel, prezantime faktesh, bashkëbisedime të nxehta duke përfshirë edhe fëmijët dhe një brendi e sasi të jashtëzakoshme informacioni sjellë nga të ftuar te Summit-it.

Sipas statistikave më shumë se 175.000 fëmijë hyjnë online për herë të parë çdo ditë - kjo është një fëmijë çdo gjysmë dite. Njëkohësisht, një numër i madh i të dhenave tregojnë se fëmijët po hyjnë në internet në moshat gjithnjë e më të reja. Në Shqipëri, numri i përdoruesve aktivë të internetit u rrit në 2 milionë në vitin 2017, që është 18% më e lartë krahasuar me vitin 2016. Ky aksesor eksponent dixhital i ekspozon fëmijët për një numër të madh përfitimesh dhe mundësish, por gjithashtu një mori rreziqesh dhe dëmesh, për përmbajtjen e dëmshme, abuzimin seksual dhe shfrytëzimin, cyberbullying dhe keqpërdorimin e informacionit privat.

UNICEF beson se detyrimet për të mbrojtur fëmijët e jetës online mbeten me qeveritë, familjet dhe komunitetet, megjithatë sektori privat sidomos industritë e teknologjisë dhe telekomunikacionit duhet të dalin përpara dhe të përmbushin përgjegjësinë e tyre për të formuar një botë më të sigurt dixhitale për fëmijët. Për të adresuar këtë shqetësim dhe me një vizion për një internet më të sigurt dhe më të mirë për fëmijët, Samiti VIRAL mblodhi përfaqësues nga Facebook, INTERPOL, ekspertë të GOOGLE, kërkues të UNICEF Inocenti, sëbashku me partnerë qeveritarë, sektor privat, shoqëri civile, fëmijë dhe prindër për të eksploruar qasje inovative të politikave për eliminimin e online rrezikon dhe mbron jetën online të fëmijëve.

Topic(s): 

Ky projekt është financuar nga: