Autoritetet e Kosovës dhe Maqedonise se Veriut, kanë vazhduar bashkëpunimin dypalësh në përpjekjen për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz.

Më 22 gusht  2022, përfaqësues të të dyja shteteve kanë realizuar një takim të përbashkët nderkufitare në Kosove me qëllim të shkëmbimit të informacioneve dhe përvojave në aspektin e ndjekjes, mbrojtjes sociale dhe ofrimit të shërbimeve për viktimat dhe viktimat e supozuara të trafikimit.

Për me tepër, të dyja shtetet janë zotuar në intensifikimin e bashkëpunimit ndërshtetëror në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz me një fokus të veçantë mbi fëmijët.

Takimi është mbështetur nga projekti “Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve dhe ndërgjegjësimi në luftimin e trafikimit me njerëz në Balkan, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Kosovë” – financuar dhe mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan ne kuader te projektit jTIP. Projekti është një përpjekje e përbashkët e Misionit Terre des Hommes në Shqipëri dhe Kosovë me partnerë lokalë në vendet e ndërhyrjes respektivisht Shoqata për Veprim kundër Dhunës dhe Trafikimit të Qenieve Njerëzore - Porta e Hapur në Maqedonine e Veriut

Fotografia nga takimi i përbashkët nderkufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje
Gjuhё(t) e materialeve

Childhub

Mund t'ju pëlqejë...

0
14
Zëvendësministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, z. Valdet Hoxha, koordinatorët Kombëtar Anti-trafik të Shqipërisë, znj. Elona Gjebrea Hoxha dhe koordinatori i Malit të Zi, z. Zoran Ulama, nënshkruan sot në Tiranë deklaratën e…
0
3
Më 19 Dhjetor 2016 , në Tiranë  Koordinatorët Kombëtar Anti-trafik të Shqipërise, Malit të Zi dhe Kosovës deklaruan vullnetin dhe angazhimin e institucioneve të tyre në garantimin e aplikimit të Procedurës sw Unifikuar Standarte të Veprimit për…
0
29
Takimi është organizuar nga Qendra për Punë Sociale në Prishtinë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, mbrojtësit e viktimave, Qendrën për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës dhe CLARD (Centre for Legal Aid and Regional Development) me seli në Prishtinë.…
0
11
Sot, 24 Organizata të Shoqërisë Civile (OSHC) dhe Seksioni Avokati i Popullit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, u mblodhën për të diskutuar mbi çështjet prioritare dhe të dakorduara në planet e advokimit të OShC, që synojnë të…
0
11
Në kuadër të kampanjës vetëdijesuese kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Policia e Kosovës dhe Terre des hommes në Kosovë, organizuan tryezën që për qëllim kishte fuqizimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, duke përfshirë edhe bashkësitë fetare…
yes
0
27
Qeveritë e Kosovës dhe Malit të Zi, kanë vazhduar përkushtimin dhe përpjekjet e tyre në luftën ndaj trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave përmes koordinimit, komunikimit dhe shkëmbimit të duhur të informacionit. Si rezultat i hetimeve…
0
20
Marrëveshjet e bashkepunimit të Shërbimit Sprovues të Kosovës SHSK me institucione të nivelit lokal janë shumë me rëndësi për zbatimin e masave dhe dënimeve alternative në Kosovë. Në këtë drejtim, SHSK, përmes Zyres Rajonale në Ferizaj ka lidhur një…
0
24
Me rastin e Ditës Botërore kundër Punës së Fëmijëve (12 qershor), Federica Mogherini, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Politikave të Sigurisë, si edhe Nënkryetare e Komisionit Europian; Neven Mimica,…
yes
0
8
Terre des hommes në Shqipëri ka organizuar një aktivitet të përbashkët për nritjen e kapaciteteve të profesionistëve të mbrojtjes së fëmijëve nga qytetet e Lezhës, Shkodrës, Korçës, Elbasanit dhe Fierit. Pjesëmarrësit ishin përfaqësues të…
0
7
COMBI ose ndryshe Komunikim për Ndryshimin e Sjelljes, ka qenë e pranishme në Shqipëri me fazën e parë të implementimit nga viti 2010 - 2013, me qëllim zvogëlimin e dhunës nga mësuesit ndaj fëmijëve përmes një qasjeje biheiviorale. Kjo ishte një…
0
Në Kosovë u mbajt takimi i parë i Komitetit të Kosovës për Parandalimin dhe Eleminimin e Punës së Fëmijëve, nën udhëheqjen e Ministrit të Punës dhe Mirëqënies Sociale, Z. Arban Abrashi. Takimi i parë synoi prezantimin e situatës dhe statistikave në…
yes
0
6
Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë po kërkon të kontraktojë një konsulent nderkombetar që tregon kapacitetet njerëzore, etike dhe teknike për të kryer një vlerësim të nevojave dhe për të prodhuar një raport të hartimit të gjetjeve kyçe bazuar…
yes
0
61
Terre des hommes misioni nëKosovë (Tdh) kërkon të kontraktojë një ekspert lokal për hartimin e udhëzuesit në funksion të zbatimit të marrëveshjes bilaterale në mes të Kosovës dhe Shqiperisë në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve. Qëllimi…
0
8
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, priti një grup fëmijësh nga disa rajone të Kosovës, të komuniteteve të ndryshme, të cilët kanë sjell sugjerimet dhe komentet e tyre lidhur me Projektligjin për mbrojtjen e fëmijës.   Kryeministri…
0
15
Tirana, March 30th, 2018 - Terre des hommes Foundation Mission in Albania & Kosovo is launching the start of the project “Improving provision of services and awareness to combat Trafficking in Persons (TiP) in the Balkans, Albania, Macedonia,…