Një studim zbulon se trauma në fëmijëri mund të dëmtojë shëndetin mendor dhe fizik në jetën e mëvonshme.

Konteksti

  • Hulumtimet kanë treguar se trauma e fëmijërisë mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mendor në shumë mënyra

Studimi

Gjetjet

  • Krahasuar me ata pa trauma në fëmijëri, shëndeti i dobët mendor ishte gati tre herë më i përhapur në mesin e atyre që përjetuan katër ose më shumë ngjarje negative të fëmijërisë.
  • Edhe vetëm një lloj fatkeqësie në fëmijëri lidhej me një rrezik në rritje të shëndetit të dobët mendor
    • Dy ose më shumë u shoqëruan me shanse më të larta të paaftësisë dhe katër ose më shumë me probleme shëndetësore kronike fizike
  • Rreziku i sëmundjeve të zemrës është më i lartë tek njerëzit që kanë përjetuar abuzim emocional ose seksual, kanë qenë dëshmitarë të dhunës ndërpersonale ose kanë jetuar në një familje ku ka pasur abuzim me substanca
  • Rreziku i astmës është më i lartë në mesin e atyre nga një familje me histori abuzim me substanca, sëmundje mendore ose divorc

Konkluzionet e arritura

  • Faktorët socio-ekonomikë nuk i shpjegonin plotësisht gjetjet
  • Politikat dhe programet për të trajtuar varfërinë e fëmijëve janë të rëndësishme në vetvete, por nuk do të zbusin plotësisht efektin e përvojave negative të fëmijërisë
  • Studimi kërkon iniciativa më të përhapura parandalimi dhe ndërhyrjeje
walking
Source
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje
Gjuhё(t) e materialeve

Childhub

Mund t'ju pëlqejë...

yes
0
328
Terre des hommes (Tdh) misioni në Shqipëri do të organizojë një trajnim online në kuadër të projektit " Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe ndërgjegjësimit për të luftuar Trafikimin e Njerëzve në Ballkan, Shqipëri, Maqedoni, Mal te ZI, Kosovë”,…
0
154
  Në kuadër të Projektit “Parandalimi dhe riintegrimi i sigurt: Qasje holistike dhe qëndrueshmëri ndaj ekstremizmit të dhunshëm” financuar nga Fondi Global i Angazhimit dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit (GCERF), Misioni Terre des hommes në…
no
0
55
Manuali, i cili synon të ndihmojë mësuesit të përmirësojnë mirëqenien socio-emocionale të fëmijëve nëpërmjet zhvillimit të ishullit të kompetencave, është përgatitur në kuadër të Iniciativës Sociale të Childhub Albania. Përmbajtja e këtij manuali…
yes
0
868
Lidhur me webinarin: Rreth një milion fëmijë çdo vit përballen me procedura të drejtësisë penale në BE dhe megjithatë shpesh atyre u mungojnë garancitë e nevojshme procedurale të parashikuara nga Direktiva për të Drejtat Procedurale (2016/800/BE).…
yes
0
72
Në fazën e dytë të zbatimit të projektit (2018-2021), Childhub planifikoi të mbështeste një OJF lokale në përpjekjet e tyre për të zbatuar iniciativa inovative sociale për mirëqenien dhe mbrojtjen e fëmijëve. Nisma duhej të sillte praktika premtuese…
yes
0
491
Lidhur me webinarin: Çfarë ndodh kur fëmijët e braktisur rriten? Kur bëhen 18 (ose kur mbarojnë shkollën e mesme), të rinjtë e rritur nën kujdesin alternativ duhet të marrin jetën në duart e tyre. Shteti nuk ka asnjë detyrim ligjor të vazhdojë t'…
no
0
160
  Pandemia e COVID-19 ka ngritur shqetësime për shëndetin mendor të një brezi fëmijësh. Por pandemia mund të përfaqësojë majën e një ajsbergu të shëndetit mendor – një ajsberg që e kemi injoruar për një kohë të gjatë. Ky raport shqyrton shëndetin…
yes
0
668
Normat shoqërore që ndikojnë në dhunën në shkolla, format dhe përhapja e saj u hulumtuan në Evropën Juglindore. Në mënyrë që të kontribuojë në përmirësimin e evidencave dhe fakteve, në vitin 2020, Childhub ndërmori një iniciativë kërkimore rajonale…
yes
0
185
  Më 24 Mars 2021, Komisioni Evropian miratoi përmbajtjen e Stategjise se EU per te drejtat e femijeve, sikurse edhe nje propozim per ti rekomanduar keshillit ngritjen e nje Garancie Europiane per Femijet për të promovuar mundësi të barabarta për…
yes
0
310
  Në zemër të ChildHub janë organizatat e tij partnere dhe koordinatorët e secilit vend ku ne fokusojmë punën tonë - Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Rumania dhe Serbia. Koordinatorët kujdesen për…
yes
0
313
Lidhur me webinarin ‘Hapat e vegjël mund të bëjnë një ndryshim të madh’ është një projekt pilot bashkëpunues që po ndërmerret nga Qendra Kërkimore Safer Young Lives (SYLRC) në Universitetin e Bedfordshire dhe OJQ "Të ndryshëm por të barabartë". Ky…
yes
0
443
  Vetëm gjysëm viti më parë, në ditelidjen tone te 6te, ne lancuam ChildHub me pamjen dhe karakteristika të reja për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesve.  Tashmë udhëtimi vazhdon me shërbime e mjete të reja! ChildHub aplikacion për celular…
yes
0
100
  Me qëllim informimin e Strategjisë së re të BE-së për të Drejtat e Fëmijëve, Komisioni Evropian ju kërkoi agjencive kryesore të të drejtave të fëmijëve të konsultohen me fëmijët në Evropë për të kontribuar në përcaktimin e përparësive të…
0
120
Packa se është e pamundur të parandalohet që fëmijët të ndihen të trishtuar, të frikësuar ose ndonjë emocion tjetër të etiketuar si negativ, shoqëria në përgjithësi tenton të mbrojë fëmijët nga çdo lloj dhimbjeje emocionale. Megjithatë, është shumë…
0
68
  Terre des hommes po ndihmon Qeverinë e Shqipërisë dhe Qendrën Koordinuese për Luften ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm për përgatitjen e Strategjisë së ardhshme Kombëtare P/CVE dhe Planit Kombëtar të Veprimit 2022 - 2026.   Kështu, ne po kërkojmë…