Një studim zbulon se trauma në fëmijëri mund të dëmtojë shëndetin mendor dhe fizik në jetën e mëvonshme.

Konteksti

  • Hulumtimet kanë treguar se trauma e fëmijërisë mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mendor në shumë mënyra

Studimi

Gjetjet

  • Krahasuar me ata pa trauma në fëmijëri, shëndeti i dobët mendor ishte gati tre herë më i përhapur në mesin e atyre që përjetuan katër ose më shumë ngjarje negative të fëmijërisë.
  • Edhe vetëm një lloj fatkeqësie në fëmijëri lidhej me një rrezik në rritje të shëndetit të dobët mendor
    • Dy ose më shumë u shoqëruan me shanse më të larta të paaftësisë dhe katër ose më shumë me probleme shëndetësore kronike fizike
  • Rreziku i sëmundjeve të zemrës është më i lartë tek njerëzit që kanë përjetuar abuzim emocional ose seksual, kanë qenë dëshmitarë të dhunës ndërpersonale ose kanë jetuar në një familje ku ka pasur abuzim me substanca
  • Rreziku i astmës është më i lartë në mesin e atyre nga një familje me histori abuzim me substanca, sëmundje mendore ose divorc

Konkluzionet e arritura

  • Faktorët socio-ekonomikë nuk i shpjegonin plotësisht gjetjet
  • Politikat dhe programet për të trajtuar varfërinë e fëmijëve janë të rëndësishme në vetvete, por nuk do të zbusin plotësisht efektin e përvojave negative të fëmijërisë
  • Studimi kërkon iniciativa më të përhapura parandalimi dhe ndërhyrjeje
walking
Source
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje
Gjuhё(t) e materialeve

Childhub

Mund t'ju pëlqejë...

yes
0
374
Terre des hommes (Tdh) misioni në Shqipëri do të organizojë një trajnim online në kuadër të projektit " Përmirësimi I ofrimit të shërbimeve dhe ndërgjegjësimit për të luftuar Trafikimin e Njerëzve në Ballkan, Shqipëri, Maqedoni, Mal te ZI, Kosovë”,…
0
321
  Në kuadër të Projektit “Parandalimi dhe riintegrimi i sigurt: Qasje holistike dhe qëndrueshmëri ndaj ekstremizmit të dhunshëm” financuar nga Fondi Global i Angazhimit dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit (GCERF), Misioni Terre des hommes në…
0
80
  Projekti 𝐄𝐔 𝟒 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 (mësimëdhënia gjithëpërfshirëse) shpall thirrjen për shprehje interesi për ekspertë individualë, Organizata të Shoqërisë Civile/kompani private që operojnë në fushën e trajnimit të të rriturve/mësuesve të…
no
0
107
Manuali, i cili synon të ndihmojë mësuesit të përmirësojnë mirëqenien socio-emocionale të fëmijëve nëpërmjet zhvillimit të ishullit të kompetencave, është përgatitur në kuadër të Iniciativës Sociale të Childhub Albania. Përmbajtja e këtij manuali…
yes
0
109
31 mars 2022, Budapest, Hungari: Rreth 500 profesionistë nga 7 vende të Evropës Juglindore morën pjesë në konferencën përfundimtare online të ChildHub, gjatë së cilës studiuesit prezantuan gjetjet e një kërkimi rajonal mbi supervizimin. Hulumtimi u…
yes
0
3635
  Më 31 mars, nga ora 9:30 deri në orën 13:00 CET, profesionistë nga e gjithë Evropa do të mblidhen në në Zoom, për konferencën përmbyllëse te Childhub. Rezervoni vendin tuaj të lirë dhe bashkohuni me ne për një shans për të diskutuar se si të…
yes
0
167
Çështjet e mbrojtjes së fëmijëve janë shumë komplekse, të vështira dhe shpesh dërrmuese për t'u trajtuar për profesionistët e vijës së parë në çdo kontekst. Të mësuarit nga praktika e supervizimit është një komponent thelbësor i edukimit dhe…
no
0
35
  Më 3 nëntor, qeveria shqiptare ka miratuar Axhendën e re për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, 2021 - 2026. Vizioni i AKDF 2021-2026 është krijimi i një mjedisi të favorshëm për rritjen e sigurt dhe të shëndetshme të fëmijëve, zhvillimin e…
yes
0
722
  Në vitin 2022, projekti ChildHub mbërriti fundin. Kjo platformë interaktive bashkon 12.000 profesionistë të mbrojtjes së fëmijëve nga Evropa dhe më gjerë. Që nga viti 2015, ajo është bërë një nga platformat kryesore në rajon për mbrojtjen e…
0
33
  Kjo thirrje vjen në kuadër të projektit “Adresimi i mangësive sistemike – Mbështetje për reformat e sistemit të mirëqenies së fëmijëve”, i cili filloi në tetor 2021 dhe do të përfundojë në prill 2025. Zbatohet së bashku nga pesë shoqata kombëtare…
yes
0
2143
Më 10 mars, nga ora 14:00 deri në orën 18:00 CET, profesionistë dhe fëmijë nga e gjithë Evropa do të mblidhen në Zoom ose në konferencën përmbyllëse të projektit të BE-së "FOKUS-ohu në nevojat e mia – duke punuar së bashku për fëmijët në procedimet…
0
55
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë po kërkon një Asistent per Koordinatorin Rajonal për Ballkanin Perëndimor me seli në Tiranë, Shqipëri me mundësi udhëtimi në rajon. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pozicionin dhe përmbushni të…
no
0
127
  Save the Children po rekruton ekspertizë të motivuar dhe me përvojë për pozicionin e Specialist për Investimet Publike tek Fëmijët, ekuivalent me kohë të plotë. Aplikimi duhet të realizohet online brënda datës 15 Prill 2022 në linkun që vijon:…
yes
0
235
Të nderuar lexues të ChildHub. Pas shtatë vitesh punë të palodhur dhe një morie aktivitetesh fantastike, online dhe offline, shumë prej të cilave nuk do të ishin të mundura pa pjesëmarrjen tuaj, projektit Child Protection Hub po i vjen fundi. Ne e…
no
0
63
  Ky pozicion ndodhet në Zyrën e Koordinatorit të Përhershëm të Kombeve të Bashkuara në Tiranë, Shqipëri. Asisteni adiminstrativ në këtë nivel zakonisht raporton tek Shefi i Zyrës dhe punon ngushtë me Koordinatorin e Përhershëm të OKB-së (RC).…