Seksion i veçantë: LEAP

"Life skills, leadership, limitless potential: Supporting children and young people affected by sexual violence in Europe by strengthening and facilitating participatory practice” (LEAP)

Learning

06 Tet 2017
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse... Read more

Library

15 Nën 2017
  "Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007). Komunitetet e praktikës përbëhen nga... Read more
14 Nën 2017
  Aftësitë e Jetës, Lidershipit dhe Mundësive të Pafundme (LEAP) ishte një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation. Ai u koordinua nga Qendra Ndërkombëtare: Hulumtimi i shfrytëzimit seksual... Read more

LEAP Partners

The project is being implemnted with the leadership of the University of Bedfordshire and in cooperation with: Stichting Alexander in the Netherlands, PULSE Foundation in Bulgaria, Terre des hommes in Romania, Barnardo's in the UK and Terre des hommes' regional office in Hungary. View the partners.

partners

LEAP

Një Udhëzues për Zhvillimin e Komuniteteve të Praktikës
Data e publikimit: 2017
Botuesi: LEAP
  "Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007).
LEAP: Publikim mbi ndikimin dhe rezultatet [Document] [Document]
Data e publikimit: 2017
Revista online prezanton rezultatet e projektit LEAP të financuara nga BE-ja: Aftësitë e Jetes, Udhëheqja dhe Metodat e Mundshme të Pafundme Për Pjesëmarrjen në Punën me Fëmijët dhe të Rinjtë të prekur nga Dhuna Seksuale.

Ky projekt është financuar nga: