Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

239 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Kosovo
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2020 - The Children's society
  Një në tetë fëmijë nga mosha 5 - 19 vjeç në Angli kanë një problem të shëndetit mendor, dhe kjo është një proporcion që është rritur pak vitet e fundit. Ndërsa Qeveria ka filluar një program reformimi për të përmirësuar shërbimet, bëhet gjithnjë e...
2020 - Save the Children Albania, UNICEF, The Coordination Center for Countering Violent Extremism Albania
    Raporti për "Situatën e Arsimit Parauniversitar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm" paraqet një përmbledhje të pikëpamjeve të stafit arsimor për ekzistencën e mekanizmave që garantojnë sigurinë e fëmijëve në shkollë, format e tyre dhe...
2020 - Education Policy Institute
  Hulumtimi nga Instituti i Politikave të Edukimit ka zbuluar se 133,000 të rinj të referuar shërbimeve speciale të shëndetit mendor në Angli ishin refuzuar në 2018-19. Studimi shqyrton mundësinë e përdorimit të shërbimeve të specializuara, kohën e...
2019 - UNICEF Shqipëri
Ky studim, i realizuar si një bashkëpunim i UNICEF Shqiëri dhe IPSOS, është pjesë e një projekti kërkimor ndërkombëtar të quajtur Global Kids Online, i drejtuar nga Zyra e Kërkimeve e UNICEF - Inocenti, Shkolla e Ekonomisë në Londër dhe Rrjeti...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF
Manuali ofron praktikat dhe modelet e vendeve tjera si dhe rekomandimet për hapat të cilët Kosova duhet t’i ndërmarrë që ta zhvillojë më tutje intervenimin në fëmijërinë e hershme. Ky manual është draftuar nga ekspertë ndërkombëtar nga organizata “...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kështu që organizatat që kanë marrë...
2019 - Destination Unknown
Kjo përmbledhje ofron një përmbledhje të asaj që është e nevojshme dhe pse është e nevojshme. Ai shpjegon hapat kryesorë për të zbatuar procedurat specifike dhe proceset e kthimit që respektojnë të drejtat e fëmijës. Ai siguron një përmbledhje të...
2019 - UNICEF
  Raporti i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në botë i UNICEF për vitin 2019 eksploron për herë të parë në 20 vitet e fundit çështjet e fëmijëve dhe lidhjen e tyre me ushqimin dhe ushqimimin në një kontekst global sfidues. Pavarësisht nga përparimet...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: