Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2001 - Lawrence Erblaum Associates, Publishers
Libri është shkruar me qëllim për të shpjeguar themelet kulturore dhe psikologjike të dhunës në mes të rinjve; për të vlerësuar efektin e programeve tashmë të miratuara nga shkolla; dhe për të nxitur edukatorët profesionalë dhe publikun për të...

Ky projekt është financuar nga: