Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2006 - New York University Child Study Center
  Ky udhëzues është rezultat i një pune të ndërmarrë pas 11 shtatorit 2001. Ai synon të sigurojë udhëzime edukative dhe praktike për të ndihmuar shkollat, prindërit dhe të tjerët që kujdesen për fëmijët, të kuptojnë dhe t'i përgjigjen reagimeve të...

Ky projekt është financuar nga: