Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2020 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
    Zhvillimi i këtij udhëzuesi, një proces i udhëhequr nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me një kontribut të rëndësishëm nga organizatat kryesore me fokus tek fëmijë, synon të përcaktojë dhe sqarojë veprimet dhe procedurat që...
2019 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Reforma e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar në Sistemin e Mbrojtjes Sociale u ndërmor nga MSHMS mbështetur nga Banka Botërore, duke synuar të sigurojë një zhvendosje në paradigmën e vlerësimit nga mjekësia në qasjen bio-psiko-sociale. Procesi...
2018 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Qendra LILIUM, është qendra e parë e menaxhimit të krizave për rastet e dhunës seksuale në Shqipëri që ofron shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi mjeko-ligjor, mbledhja e...

Ky projekt është financuar nga: