Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2014 - The World Bank
Përfshirja e Romëve është një ekonomi e thjeshtë për Rumaninë. Me një popullsi që po plaket dhe me një minoritet Romë të ri dhe në rritje, Rumania nuk mundet t’i lër pas fëmijët dhe të rinjtë Romë dhe familjet e tyre. Romët e Rumanisë aktualisht...

Ky projekt është financuar nga: