Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2020 - United Nations
Kjo përmbledhje e politikave ofron një pasqyrë të efekteve që COVID-19 ka dhe do të ketë në mirëqenien e fëmijëve. Veçanërisht theksohet shpërndarja e pabarabartë e pasojave, ku efektet e pandemisë më së shumti do të prekin fëmijët në vendet e...
2019 - United Nations
  Ky raport tregon se suksesi krijon sukses dhe ka pasur një moment të vërtetë që nga miratimi i Agjendës 2030 të vitit 2015. Progresi është i dukshëm në kornizat ligjore dhe të politikave, në të dhëna më të mira dhe prova të ngurta, në koherencë më...

Ky projekt është financuar nga: