Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2008 - Terre des hommes, Kosovo
Raporti është shkruar bazuar në vlerësimin e situatës duke marrë parasysh aspektet historike dhe shoqërore që ndikojnë në shoqëri. Dekada të trazirave dhe të luftës për pavarësi kanë pasur pasoja të rënda për shoqërinë kosovare. Kosova...

Ky projekt është financuar nga: