Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

8 items available. Click here to search.
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Projekti BRIDGE
  Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës me bazë gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2017 -
Dokumenti përshkruan situatën ku fëmijët si pasojë e konfliktit në siri janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, duke kërkuar në dëshpërim për të arritur në destinacionin e tyre përfundimtar, në një nga vendet e BE-së. Që nga fillimi i...
2017 - Terre des hommes
Sipas raportit të fundit të monitorimit në fund të Shkurtit 2017, Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) raportoi 75,514 njerëz të ngecur në Europën Qendrore dhe Jug-Lindore, shifër që tregon rritje krahasuar me muajin e shkuar (74,909). Numri...
2016 - Terre des hommes
PFA
Në këtë publikim të shkurtër, mundësohet kocepti dhe zbatimi praktitk I Ndihmës së Parë Psikologjike (NPS). NPS është njerëzore, mbështetëse dhe asistencë praktike për qëniet njerëzore të cilat së fundmi kanë përjetuar ekspozim ndaj stresuesve të...
2015 -
Strategjia shumë-dimensionale e IFRC-së për të parandaluar konsumimin (burnout) e stafit Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Red Crescent Societies (IFRC) është një organizatë ndërkombëtare humanitare që ka krijuar një sistem për të...
2015 - Terre des hommes Italy
Doracaku sjell informacion praktik për punonjësit social që presin dhe punojnë me Fëmijë të Huaj të Pashoqëruar, të cilët vuajnë shpesh nga trauma si rezultat i përvojave të tyre në rrugë. Është produkt i projektit FARO, implementuar nga Terre des...
2012 - Terre des hommes
  Ky manual përfshin 15 lojëra tradicionale të përdorura nga profesionistë në Shqipëri, Moldavi dhe Rumani qe përfshijnë elemente specifike psikosociale që synojnë fëmijët e moshave 4-14 vjeç. Përveç lojërave, manuali përfshin gjithashtu një...

Ky projekt është financuar nga: