Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

13 items available. Click here to search.
2019 - Të ndryshem dhe të barabartë
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit, duke u bazuar në një analizë të...
2019 - Asylos and ARC Foundation
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet...
2019 - Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës
Ky dokument është një raport me rekomandime të nxjerrura nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge në vend.  Raporti ka për qëllim analizimin e dukurisë fëmijëvë në situatë...
2019 - Springer Nature
Ky artikull eksploron se çfarë mund të mësojmë rreth identifikimit dhe ndihmës ndaj personave të trafikuar nga praktikuesit në Serbia, që janë në vijën e parë të ashtuquajturës kriza Brefugee të Evropës. Pyetjet lindin nëse dhe në çfarë masa korniza...
2018 - Zyra e Departamentit të Shtetit për Monitorimin dhe Luftimin e Trafikimit të Personave
  Raporti i Trafikimit me qenie njerëzore (Raporti i TIP), është një raport vjetor i lëshuar nga Zyra e Departamentit të Shtetit të SHBA-së për Monitorimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore. Ajo rendit qeveritë bazuar në përpjekjet e...
2017 - ILO, IOM, Walk Free Foundation
Organizata Botërore e Shëndetësisë (Ang. ILO) dhe Walk Free Foundation, në bashkëpunim me IOM-in, kanë botuar së bashku një raport që zbulon se mbi 40 milionë njerëz kanë qenë viktima të skllavërisë moderne në vitin 2016, nga të cilët rreth 152...
2017 - U.S Department of State
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e 17 të Trafikimit te njerëzve, i cili rendit qeveritë në mbarë botën për përpjekjet e tyre në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Departamenti i Shtetit "e ka përgatitur këtë Raport...
2017 - Astra - Anti-trafficking Action
Raporti vjetor i ASTRA SOS Hotline përmban të dhëna statistikore rreth telefonatave që janë bërë në linjë, rreth viktimave të trafikimit dhe referimet e mundësuara.
2016 - Child Protection Hub
Sa më shumë që mësojmë mbi pasojat që le dhuna tek fëmijët, aq më të qartë bëhen masat që duhen adresuar. Si për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë, ekspozimi ndaj dhunës gjatë fëmijërisë ka pasoja jashtëzakonisht negative si për shëndetin...
2016 - Child Protection Hub
, Dhuna ndaj fëmijëve në BE
Tek ky raport i Parlamentit Evropian, i cili flet mbi praninë dhe shumëllojshmërinë e formave të dhunës ndaj fëmijëve në Evropë, hamendësimi më i zakonshëm është se dhuna është problem i vendeve në zhvillim. Në fakt Parlamenti Evropian nëpërmjet...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: