Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

8 items available. Click here to search.
2020 - Association for Stimulating Know-how (ASK)
  Ky raport tregon normat  sociale ekzistuese dhe më të përhapura në Indi në kontekstin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe analizon në mënyrë kritike ndikimin dhe praktikën e tyre; sanksionet sociale në zhvillim dhe identifikon pengesat për...
2020 -
Save the Children ka botuar raportin e tretë në kuadër të fushatës Stop Luftës mbi Fëmijët. Ky raport shtjellon rreziqet dhe vështirësitë me të cilat përballen fëmijët në zonat e luftës dhe se si ato ndikojnë në mirëqenien e tyre. Dallimet gjinore...
2019 - humanitarianresponse.org
VOICES FROM SYRIA 2019
Publikimi “Voices from Syria" vjen si një përpjekje për të mbështetur zhvillimin dhe implementimin e programeve humanitare si një përgjigjje dhe përpjekje për të parandaluar dhunën me bazë gjinore në Siri.   Raporti ilustron një pamje në thellësi të...
2019 - Qendra e ekspertizës për abuzimin seksual të fëmijëve
Ky shqyrtim i studimit shqyrton hulumtimet globale rreth rolit dhe fushëveprimit të provimeve mjekësore të CSA (ekzaminimet mjeko-ligjore pediatrike) me një fokus të veçantë në përvojën e jetuar të fëmijëve dhe specifikimin e shërbimit në Angli....
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
Të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve Një sondazh kombëtar pilot u realizua në vitin 2018 në Skoci, duke analizuar të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve. Ky raport është një përmbledhje e gjetjeve të bazuara mbi 1000 të...
2017 - LEAP
  "Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007). Komunitetet e praktikës përbëhen nga njerëz të të njëjtit...
2017 - U.S Department of State
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e 17 të Trafikimit te njerëzve, i cili rendit qeveritë në mbarë botën për përpjekjet e tyre në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Departamenti i Shtetit "e ka përgatitur këtë Raport...
2016 - Child Protection Hub
Sa më shumë që mësojmë mbi pasojat që le dhuna tek fëmijët, aq më të qartë bëhen masat që duhen adresuar. Si për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë, ekspozimi ndaj dhunës gjatë fëmijërisë ka pasoja jashtëzakonisht negative si për shëndetin...

Ky projekt është financuar nga: