Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

9 items available. Click here to search.
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Projekti BRIDGE
  Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës me bazë gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Qendra e ekspertizës për abuzimin seksual të fëmijëve
Ky shqyrtim i studimit shqyrton hulumtimet globale rreth rolit dhe fushëveprimit të provimeve mjekësore të CSA (ekzaminimet mjeko-ligjore pediatrike) me një fokus të veçantë në përvojën e jetuar të fëmijëve dhe specifikimin e shërbimit në Angli....
2018 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Qendra LILIUM, është qendra e parë e menaxhimit të krizave për rastet e dhunës seksuale në Shqipëri që ofron shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi mjeko-ligjor, mbledhja e...
2018 - Fletorja zyrtare
  Standardet e shërbimit për “Qendrat e menaxhimit të krizës për rastet e dhunës seksuale” janë një parakusht për ofrimin e shërbimit në nivele profesionale, procesin e licencimit të këtij shërbimi, kontrollit dhe vlerësimit të tij, që mund të...
2016 - Qendra Femijet Sot
  Ky Manual botohet në kuadër të Projektit “ Mbrojtja e Fëmijëve nga Abuzimi Seksual në Shqipëri” që financohet nga Ambasada Australiane “ Programi i Ndihmës Direkte” dhe zbatohet nga Organizata “ Fëmijët Sot”. Ai jep informacione të thjeshta dhe...
2015 - Terre des hommes Albania
Terre des hommes, bazuar në studimin më të fundit të ndërmarrë në Shqipëri, i cili fokusohet në Abuzimin Seksual të Fëmijëve në Rrethin e Besimit, përgatiti një Dokument Politikash i cili i bën thirrje që politikëbërësit, përfaqësuesit e qeverisë,...
2015 - Child Hub
Ky material përmbledh 12 raporte që që dokumentojnë mënyrën e përshtatshme për të punuar me fëmijët që kanë përjetuar abuzim seksual. Raportet e përfshira pasqyrojnë kërkime të kontekstit evropian, por mbështeten edhe tek disa raste studimore të...
2015 - Promundo and MenCare
PROMUNDO / MenCare  shpërfaqë sfidat e veçanta me të cilat përballen djemtë adoleshentë që përjetojnë dhunë seksuale. Ky subjekt nuk ka qenë aq i studiuar deri tani, edhe pse studiuesit kanë filluar për ta shqyrtojnë atë në vitet e fundit. Raporti...

Ky projekt është financuar nga: