Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

6 items available. Click here to search.
2020 - EU Kids Online
  Ky raport harton rreziqet dhe mundësitë për fëmijët në Evropë, të tilla si qasja në internet, praktikat në internet, aftësitë, rreziqet në internet dhe mundësitë për fëmijët e moshës 9-16 vjeç në Evropë. Ekipet e rrjetit EU Kids Online...
2019 - UNICEF Shqipëri
Ky studim, i realizuar si një bashkëpunim i UNICEF Shqiëri dhe IPSOS, është pjesë e një projekti kërkimor ndërkombëtar të quajtur Global Kids Online, i drejtuar nga Zyra e Kërkimeve e UNICEF - Inocenti, Shkolla e Ekonomisë në Londër dhe Rrjeti...
2019 - UNICEF Shqipëri
  WebFactor: Vlerësimi i Kuadrit Ligjor dhe Gatishmëria Institucionale për të adresuar Shfrytëzimin Seksual të Fëmijëve dhe Abuzimin në internet në Shqipëri është një vlerësim gjithëpërfshirës kombëtar i komisionuar nga UNICEF Albania i cili synon...
2019 - CRCA
Raporti u botua nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri dhe është i pari i këtij lloji që mbulon të gjithë vendin. Mbledhja e të dhënave bazohet në raportimin që vjen nga platforma online www.isigurte.al, e dedikuar sigurisë online të...
2015 - Save The Children Sweden
Në epokën e internetit, i cili po pushton pjesën më të madhe të jetës së fëmijëve në ditët e sotme, është bërë e vështirë për prindërit që t'i ndjekin ata, duke mos mundur t'i mbrojnë nga dëmet dhe rreziqet që paraqet. Ky manual, botuar nga Save the...
2014 - World Vision Albania
Ky raport tregon shkallën në të cilën fëmijët shqiptarë perdorin internetin në krahasim me vende të tjera evropiane dhe rreziqet që vijnë aktualisht për fëmijët qe perdorin internetin. Përveç kësaj, raporti shqyrton hapat tanishme të ndermarra nga...

Ky projekt është financuar nga: