Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

14 items available. Click here to search.
2020 - British Association of Social Workers
Një Udhëzues i Praktikës për punëtorët social në lidhje me abuzimin në familje dhe mirëqenien e fëmijëve është publikuar në prill 2020 nga BASW. Në kohën e një bllokimi mbarëkombëtar për shkak të pandemisë, njerëzit janë më të cënueshëm se kurrë dhe...
2020 - United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave sapo ka publikuar udhëzimin "Words into Action", si një mjet për implementimin efektiv të Kuadrit të Sendai-t për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave. Me një qasje të orientuar...
2020 - Promundo and Sonke Gender Justice
Ekspozimi ndaj dhunës në fëmijëri mund të ketë pasoja të rënda fizike, emocionale dhe shëndetësore mendore dhe është i lidhur ngushtë me mundësinë e kryerjes ose të përjetimit të dhunës nga partneri intim në moshën e rritur. Ky proces përmes të...
2020 - Departamenti i Edukimit Britanik
  Kërkime që vlerësojnë shpërndarjen e pilotëve, të cilët testuan mbështetjen e kolegëve për shëndetin mendor dhe mirëqenien në shkolla, kolegje dhe fëmijë dhe organizatat e komunitetit të të rinjve, midis tetorit 2017 dhe korrikut 2019 në MB....
2020 - The Children's society
  Një në tetë fëmijë nga mosha 5 - 19 vjeç në Angli kanë një problem të shëndetit mendor, dhe kjo është një proporcion që është rritur pak vitet e fundit. Ndërsa Qeveria ka filluar një program reformimi për të përmirësuar shërbimet, bëhet gjithnjë e...
2020 - Education Policy Institute
  Hulumtimi nga Instituti i Politikave të Edukimit ka zbuluar se 133,000 të rinj të referuar shërbimeve speciale të shëndetit mendor në Angli ishin refuzuar në 2018-19. Studimi shqyrton mundësinë e përdorimit të shërbimeve të specializuara, kohën e...
2016 - Terre des hommes
PFA
Në këtë publikim të shkurtër, mundësohet kocepti dhe zbatimi praktitk I Ndihmës së Parë Psikologjike (NPS). NPS është njerëzore, mbështetëse dhe asistencë praktike për qëniet njerëzore të cilat së fundmi kanë përjetuar ekspozim ndaj stresuesve të...
2016 - Save the Children Itali
  Krijimi i hapësirave miqësore për fëmijë, nga përvoja e gjerë në shkallë ndërkombëtare, jo vetëm që siguron mbrojtje, por ndihmon fëmijët e traumatizuar të rizbulojnë një sens të çmuar të normalitetit, që është thelbësor për të filluar dhe...
2015 - Terre des hommes Italy
Doracaku sjell informacion praktik për punonjësit social që presin dhe punojnë me Fëmijë të Huaj të Pashoqëruar, të cilët vuajnë shpesh nga trauma si rezultat i përvojave të tyre në rrugë. Është produkt i projektit FARO, implementuar nga Terre des...
2012 - Terre des hommes
  Ky manual përfshin 15 lojëra tradicionale të përdorura nga profesionistë në Shqipëri, Moldavi dhe Rumani qe përfshijnë elemente specifike psikosociale që synojnë fëmijët e moshave 4-14 vjeç. Përveç lojërave, manuali përfshin gjithashtu një...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: