Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2015 - Terre des hommes Albania
Program ju ofroi mikro-kredi të subvencionuara familjeve të përgjedhura për të mbështetur zhvillimin e bizneseve të vogla. Familjet e identifikuara do të merrnin një hua nga një institucion financiar dhe një grant nga Tdh (gjysëm kredi, gjysëm grant...
2014 - The World Bank
Përfshirja e Romëve është një ekonomi e thjeshtë për Rumaninë. Me një popullsi që po plaket dhe me një minoritet Romë të ri dhe në rritje, Rumania nuk mundet t’i lër pas fëmijët dhe të rinjtë Romë dhe familjet e tyre. Romët e Rumanisë aktualisht...

Ky projekt është financuar nga: