Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2016 - UNICEF Kosovo
Ky raport përfshinë të drejtat e fëmijëve më të cenuar në Kosovë për të cilët nuk mund të kujdeset askush nga familja e tyre. Qëllimi i raportit është të rishikohet situata aktuale, dispozitat dhe rrethanat me të cilat përballen këta fëmijë dhe të...
2010 -
    Doracaku "Duke i dhënë shtëpinë tonë, nei  japim veten tone" është një udhëzues i dobishëm për të informuar, sensibilizuar dhe trajnuar prindërit kujdestarë për sfida të ndryshme në sigurimin e kujdesit adekuat duke respektuar nevojat specifike...

Ky projekt është financuar nga: