Analiza e situatës lidhur me të Drejtat e Fëmijëve

Organizata: 
The Global Human Rights Education Center (HREA)
Start date: 
03 Shk 2016
End date: 
15 Mar 2016

Ky kurs është për praktikuesit në fushën e zhvillimit që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve të cilët janë duke planifikuar apo duke marrë parasysh të ndërmarrin një analizë të situatës së të drejtave të fëmijëve. Kursi do ti mundësojë pjesëmarrësve që ti kuptojnë konceptet dhe parimet e të drejtave të njeriut / të drejtave të fëmijëve dhe zbatimin e tyre në prodhimin e një analize të shkallës në të cilën fëmijët realizojnë të drejtat e tyre dhe faktorët dhe pengesat që i parandalojnë ato. Pjesëmarrësit do të mund ti marrin parasysh strategjitë dhe qasjet praktike të duhura për nevojat e tyre dhe do të kenë mundësi që përmes detyrave individuale dhe grupore ta praktikojnë përdorimin e analizës dhe mjeteve për ti shqyrtuar sfidat praktike në planifikimin dhe menaxhimin e një procesi.

Pagesa për shkollim për pjesëmarrësit: US $ 495 (pas 1 dhjetor 2015: US $ 595); shkollim për auditorët: US $ 195 (US $ 235 Pasi 1 dhjetor 2015). Pagesat mund të bëhen online me karta e kreditit nga (Discover, MasterCard, Visa), PayPal, transferit bankar (tarifa shtesë aplikohet) dhe përmes transferimit të parave (Western Union, MoneyGram). Pagesat bëhen pas regjistrimit.

Type of learning: 
Scheduled
Topic(s): 
Child Rights
Target professionals: 
Academia
Researcher
Non-governmental Organisation (NGO)
Project Manager
NGO worker
Social Worker
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: