Kuptimi i Depresionit dhe Mungesës së Humorit tek të rinjtë

Organizata: 
Universiteti i Reading

Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve. Kursi do t'i ndihmojë ata të njohin humorin e keq dhe depresionin, të kuptojnë CBT - një trajtim të bazuar në fakte, të zbulojnë teknika praktike për të ndihmuar në mbështetjen e të rinjve dhe, si dhe për të hyrë në burime të këshillave të mëtejshme.

Kursi është mbi 3 orë në javë për një gjatësi prej 5 javësh, secila duke mbuluar një aspekt tjetër të trajtimit të shëndetit mendor dhe sjelljeve të shëndetshme në mesin e të rinjve. Ju do të udhëhiqeni nga 5 psikologë dhe profesionistë për mirëqenien e fëmijës gjatë gjithë kursit.

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Prindërimi
Mbështetja psiko-sociale
Udhëzues Profesional
Target professionals: 
Academia
Health care
Psychologist
Psychiatrist
Doctor
nurse
Non-governmental Organisation (NGO)
NGO worker
Social Worker
Teacher

Ky projekt është financuar nga: