Mbështetja e fëmijëve me vështirësi në të lexuar dhe shkruar [Kurs online]

Organizata: 
Coursera
Start date: 
15 Maj 2017
End date: 
01 Kor 2017

Kursi është për mësuesit që duhet të kuptojnë përse disa fëmijë kanë kaq shumë me leximin dhe shkrimin, shpesh e thirrur "disleksia", dhe të mësojnë më shumë lidhur me praktikat e mira në mësimin e shkrimit për të gjithë nën dritën e zbulimeve të fundit të shkencës.

Megjithëse është krijuar nga Universiteti i Londrës, ndjekja e kursit nuk do të konsiderohet për kredite për programet e këtij universiteti.

Kursi do të bazohet në programin e mëposhtëm:

 

  1. Një përshkrim i kursit
  2. Përcaktimi dhe identifikimi i disleksisë
  3. 'Co-morbiditeti', dhe aspektet sociale e psikologjike
  4. Qasje praktike të mësimdhënies Pjesa 1
  5. Qasje praktike të mësimdhënies Pjesa 2
  6. Aftësi studimi, ndihma dhe akomodime

Një opinion nga webside-i tregon dicka lidhur me kursin:

"Ky kurs ishte shumë informativ, i mbushur me studimet dhe rekomandimet më të fundit për të asistuar fëmijët me disleksi. Unë kuptova shumë lidhur me këtë crregullim sidomos aspektet psikologjike dhe neurologjike. Gjithashtu ka mjaft sugjerime për sesi ta bësh mjedisin mësimor më gjithëpërfshirës për ata me disleksi duke inkorporuar metoda të të mësuarit multisensorial dhe shpjegime të formave të ndryshme të të nxënit duke përfshirë të përshtatesh me kapacitetin e memorjes së punës së nxënësit. E rekomandoj fortë këtë kurs - mos e humbni!"

Type of learning: 
Scheduled
Topic(s): 
Fuqizimi fëmijëve/ pjesëmarrja e fëmijëve
Target professionals: 
Academia
University lecturer
Trainer
Public education
Teacher
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: