Paketë e të mësuarit në formë elektronike (e-learning) për Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve

Organizata: 
UNCRC
Start date: 
17 Nën 2015
End date: 
20 Nën 2015

Kjo paketë e të mësuarit në formë elektronike (e-learning) është projektuar për të siguruar një hyrje në Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve (KDF e OKB-së) dhe përfshin shembuj të rasteve studimore, lidhje për informacion shtesë dhe faqe tjera të internetit. Fëmijët dhe të rinjtë kanë qenë të përfshirë në zhvillimin e paketës. Të interesuarit në këtë pako e-learning këshillohen që ta shkarkojnë një dokument - zip-file, pasi që lidhja e drejtpërdrejtë nuk punon.

Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Child Rights
Target professionals: 
Student
Researcher
trainee
NGO worker
Social Worker
Public education
Freelance/other
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: