Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale

Organizata: 
ChildHub
Start date: 
06 Tet 2017
End date: 
06 Tet 2017

Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian; realizuar nga International Centre Researching Child Sexual Exploitation, Violence and Trafficking at the University of Bedfordshire dhe Sonata Learning.

Kursi përbëhet nga gjashtë module; Hyrje, Dhuna seksuale - Lidhur me Fenomenin, Aplikimi i Praktikës Pjesëmarrëse në Shërbimet e Dhunës Seksuale, Praktika Relacionale, Praktika Pjesëmarrëse dhe Puna në Grup dhe Konkluzione. Kursi merr rreth 2.5 orë në total. Ai është dizenjuar për profesionistet që punojnë me fëmijë dhe të rinj të prekur nga dhuna seksuale në mënyrë që t'i ndihmojë ata të zhvillojnë praktika pjesëmarrëse përgjatë punës së tyre.

Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
abuzimi seksual
Fuqizimi fëmijëve/ pjesëmarrja e fëmijëve
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: