Të kujdesesh për fëmijë në nevojë - kurs online (falas)

Zhvilimi i të kuptuarit të disa qasjeve të përfshira në përkujdesjen për fëmijët në nevojë (kurs online)
Organizata: 
FutureLearn
Start date: 
28 Tet 2019

Në këtë kurs, i cili fillon më 20 Korrik, do ju ndihmojmë te eksploroni disa cështje që lidhen me identifikimin me përkujdesjen ndaj fëmijëve në nevojë.

Do shikojmë tek cfare nënkuptohet me risk dhe vulnerabilitet, si dhe sesi e përkufizojmë prinderimin e mirë. Do shikojme sesi fëmijët rriten dhe zhvillohen dhe sesi mund t'i ofrojme siguri përmes marrëdhenieve esenciale dhe atashimit. Njëkohësisht do të shohim tek aftësite e vecante që nevojiten për komunikimin me fëmijë dhe të rinj.

Kerkesa: Ky kurs shërben për ata profesionistë :

* që nuk kane eksperience direkte ne fushen e perkujdesjes per femijet por qe deshirojne te zhvillojne karieren ne ate drejtim ;
* kane hyre kohet e fundit ne kete fushe dhe kane pak eksperience;
* hasin veshtiresi ne gjetjen e mundesive per trajnim dhe zhvillim profesional

Koha javore e studimit: afresisht 4 ore

Deshtimen e pjesemarrjes ne kete kurs mund ta blini; per me shume referojuni linkut bashkengjitur.

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Prindërimi
Programe për mbështetjen / fuqizimin e familjeve

Ky projekt është financuar nga: