Materiale child-friendly

Profesionistëve shpesh ju nevojiten materiale në punën me femijët që mund të kuptohen lehtësisht prej tyre. Këto lloj burimesh do te organizohen në këtë seksion. Cështjet që trajtohen kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve, abuzimi i fëmijëve, pjesëmarrja e fëmijëve. Nëse keni dijeni për kësi burimesh ju lutemi të na shkruani!

16 items available. Click here to search.
Frymo
Data e publikimit: 2020
Botuesi: KRCT & UNHCR Kosovo
"Frymo" është një libër me ilustrime të krijuara për t'i ndihmuar azil kërkuesit/refugjatët të identifikojnë dhe në të njëjtën kohë të rrisin vetëdijen për simptomat e mundshme traumatike përgjatë përvojave të tyre. 
Tre materiale të rëndësishme për fëmijët, për t'i shoqëruar gjatë pandemisë, në gjuhën shqipe
Data e publikimit: 2020
Botuesi: Kopeshti Mehmet Akif, Kid Pass Culture, IASC
 
Heroina ime, je Ti - si munden fëmijët ta luftojnë COVID-19!
Data e publikimit: 2020
Botuesi: Inter-Agency Standing Committee
"Heroina ime je ti" është një libër tregimesh i krijuar për fëmijët, me qëllim të ofrimit të mbështetjes emocionale për familjet gjatë situatës pandemike COVID-19.
Si të flasim me femijët e vegjël rreth Koronavirusit
Data e publikimit: 2020
Botuesi: UNICEF
  Përmbajtjë e këtij materiali synon të japë udhëzime se si mund të flasim rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht emocionet që fëmijët mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme.
Sa Cybersmart jeni?
Data e publikimit: 2018
Fëmijët e sotëm po rriten në një moshë dixhitale, duke i ekspozuar ndaj të gjitha mrekullive dhe rreziqeve që sjell interneti. Është e rëndësishme për të edukuar fëmijët për sigurinë në internet.
Komentari i Përgjithshëm i OKB mbi fëmijët në situatë rruge 2017
Data e publikimit: 2018
Botuesi: Consortium for Street Children (CSC)
 
Telefonat e ndihmës për fëmijët në Hungari
Data e publikimit: 2017
Artikulli hungarez liston numrat e telefonave të cilët mund të përdoren nga fëmijët, në rast se ata abuzohen në shtëpi apo në shkollë. Lista gjithashtu përshkruan organizatat dhe fokusin e tyre tematik
Cfarë është dhuna seksuale?
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Pulse Foundation
Kjo broshurë miqësore për fëmijët ndihmon ne përkufizimin dhe shpjegimin e dhunës seksuale, sikurse mundëson disa pika kontakti për të interesuarit. Materiali eshte i disponueshem ne te dy gjuhët, anglisht dhe bullgarisht.
Si tё pёrballesh me ngacmimet
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Brave Phone
Ky publikim prezanton disa nga llojet mё tё hasura nga fёmijёt tё fenomenit tё bullizmit dhe ofron kёshilla praktike dhe teknika pёr t'u pёrballur me to.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: