Materiale child-friendly

Profesionistëve shpesh ju nevojiten materiale në punën me femijët që mund të kuptohen lehtësisht prej tyre. Këto lloj burimesh do te organizohen në këtë seksion. Cështjet që trajtohen kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve, abuzimi i fëmijëve, pjesëmarrja e fëmijëve. Nëse keni dijeni për kësi burimesh ju lutemi të na shkruani!

12 items available. Click here to search.
Sa Cybersmart jeni?
Data e publikimit: 2018
Fëmijët e sotëm po rriten në një moshë dixhitale, duke i ekspozuar ndaj të gjitha mrekullive dhe rreziqeve që sjell interneti. Është e rëndësishme për të edukuar fëmijët për sigurinë në internet.
Komentari i Përgjithshëm i OKB mbi fëmijët në situatë rruge 2017
Data e publikimit: 2018
Botuesi: Consortium for Street Children (CSC)
 
Telefonat e ndihmës për fëmijët në Hungari
Data e publikimit: 2017
Artikulli hungarez liston numrat e telefonave të cilët mund të përdoren nga fëmijët, në rast se ata abuzohen në shtëpi apo në shkollë. Lista gjithashtu përshkruan organizatat dhe fokusin e tyre tematik
Cfarë është dhuna seksuale?
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Pulse Foundation
Kjo broshurë miqësore për fëmijët ndihmon ne përkufizimin dhe shpjegimin e dhunës seksuale, sikurse mundëson disa pika kontakti për të interesuarit. Materiali eshte i disponueshem ne te dy gjuhët, anglisht dhe bullgarisht.
Si tё pёrballesh me ngacmimet
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Brave Phone
Ky publikim prezanton disa nga llojet mё tё hasura nga fёmijёt tё fenomenit tё bullizmit dhe ofron kёshilla praktike dhe teknika pёr t'u pёrballur me to.
Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijëve (në gjuhë lehtësisht të kuptueshme për fëmijët!)
Data e publikimit: 2016
Botuesi: UNICEF
Posteri i dizajnuar nga UNICEF-i ofron përmbledhje të lehtë dhe të lexueshme të Konventës së OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës në një gjuhë të përshtatshme për fëmijët.
E VËRTETA NË LIDHJE ME DËMIN NDAJ VETES
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Mental Health Foundation
Fëmijët dhe drejtësia: E drejta për tu dëgjuar [VIDEO]
Data e publikimit: 2015
Botuesi: FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)
In this short animated video, the FRA informs children on their rights in judicial proceedings. First and foremost, children have a right to be heard, and they should be made to feel safe and comfortable when exercising this right.
Rregulli i të mbathurave (The Underwear Rule)
Data e publikimit: 2013
Botuesi: Këshilli i Europës
Rregulli i të mbathurave është një udhërrëfyes i thjeshtë që ndihmon prindërit t'u shpjegojnë fëmijëve të tyre se ku nuk duhet t'i prekin te tjeret, si të reagojnë dhe ku të kërkojnë ndihmë.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: