Çdo fëmijë i fundit

Data: 
24 Mar 2017
Botuesi: 
Save The Children

Raporti (Ang.) sjell në dritë pabarazinë në mes të grupeve të ndryshme të fëmijëve dhe progresit i kohëve të fundit në luftimin e varfërisë ekstreme shpesh nuk ka arritur tek ata fëmijë që kanë nevojë më së shumti - për shkak të gjeografisë, gjinisë, përkatësisë etnike apo paaftësisë, apo për shkak se ata janë viktima të konfliktit.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm kanë përcaktuar për të ndërtuar një botë të re - një botë më të mirë për ne dhe fëmijët tanë. Një temë e rëndësishme është qe " te mos mbetet askush pas "- të gjithë duhet të përfitojnë nga progresi i arritur. 

Të dhënat në këtë raport e bëjnë leximin shqetësues për të gjithë ne që nuk e duam vetëm një botë më të mirë, por edhe më të drejtë, ku vazhdueshmëria e diskriminimit dhe varfërisë është kapërcyer përfundimisht.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Topic(s): 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare

Ky projekt është financuar nga: