Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

599 items available. Click here to search.
11 Nën 2019
Në kuadër të kampanjës vetëdijesuese kundër trafikimit të qenieve njerëzore, Policia e Kosovës dhe Terre des hommes në Kosovë, organizuan tryezën që për qëllim kishte fuqizimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, duke përfshirë edhe bashkësitë fetare...
11 Nën 2019
Një kurs tre ditor për Cështjet e Mbrojtjes së Fëmijëve në Shqipëri u organizua 5-7 Nëntor 2019, me pjesëmarrjen e Punonjësve të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe stafit të Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve nga Bashkia e Tiranës. Ky trajnim u perqëndrua në...
29 Tet 2019
  Ndarja e imazheve seksuale është normalitet kur flitet për frekuentimin mes te fëmijëve dhe të rinjve" është një nga përfundimet që del nga Raporti i Komisionerit të eSafety (Agjensia e Qeverisë Australiane për Mbrojtjen Online) e cila...
22 Tet 2019
Me 21 dhe 22 Tetor 2019, Prokurori i Shtetit i Kosovës shënoi fillimin e Javës së të Drejtave të Viktimave të Krimit me hapjen e Konferencës Ndërkombëtare të ndërgjegjësimit mbi 10 vjet mbi "Drejtësinë që rivendosë dinjitetin e viktimave". Juristët...
21 Tet 2019
  Grupi i Ekspertëve i Këshillit të Evropës për Trafikimin e Qenieve Njerëzore (GRETA) ka pranuar përparimin e Zvicrës në identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit njerëzor, por në të njëjtën kohë bëri thirrje për masa të mëtejshme për...
14 Tet 2019
  Një Garanci e Fëmijëve mund të jetë një platformë e dytë për të investuar në fëmijë. "Ekonomia e mirëqenies" është një tregim i ri i ndritshëm të cilin presidenca finlandeze e BE-së është kampione, për të kornizuar bashkëveprimin midis politikave...
08 Tet 2019
Pak njerëz e lidhin Bashkimin Evropian me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Shumica e njerëzve e mendojnë këtë në drejtim të një tregu të vetëm dhe lirisë së lëvizjes. Por me një integrim më të madh ekonomik vijnë ndryshime masive sociale. Për...
07 Tet 2019
  Disa fjalë dhe fraza tërheqin grabitqarët e fëmijëve. Prindërit mund të vendosin settings të privatesise në Facebook në "ekstreme", duke siguruar që postimet shihen vetëm nga familja dhe miqtë, dhe duke mos harruar hashtags. Nëse, megjithatë, ata...
06 Tet 2019
Një studim i fundit i kryer nga Universiteti i Birmingham tregon se fëmijët që janë viktima të formave të ndryshme të abuzimit të fëmijëve ose neglizhencës, janë katër herë më të prirur ndaj sëmundjeve mendore siç janë psikozat, skizofrenia dhe...
05 Tet 2019
  Më 30 Shtator, Grupi Parlamentar "Miqtë e Fëmijëve" u mblodh në një seancë të veçantë të thirrur nga UNICEF Shqipëri në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet nga procesi i vlerësimit afatmesëm të Agjendës për Fëmijët, 2017-2020. Agjenda Kombëtare e...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: