Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

3 items available. Click here to search.
17 Mar 2017
MEERx është në përmbledhje e 12 fjalimeve të cilat ndajnë fakte të mbështetura në përvojat e punës së zyres Midle East Eastern Europe të WV në fushen Mbrojtjes se Fëmijëve, Advokim, Shëndetësi dhe Edukim. Eshtë e organizuar në forme tre serish nga...

Agdal Nuhanovic / Save the Children

28 Pri 2016
Më 10-11 maj 2016 në Vjenë, Austri, Platforma e Mbrojtjes së Fëmijëve për Evropën Juglindore Childhub organizon një forum rajonal të Politikave për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale. Ky Forum rajonal do të sjellë politibërës ekspertë, ombudsmenë...
07 Kor 2015
Mijëra refugjatë, azil-kërkues dhe emigrantë - përfshirë edhe fëmijët - të cilët marrin udhëtime të rrezikshme nëpër Ballkan, janë duke vuajtur abuzim të dhunshëm dhe grabitje, në duart e autoriteteve dhe bandave kriminale, të lënë anash në mënyrë...

Ky projekt është financuar nga: